De herziene ISO/IEC 17025 is gepubliceerd

11-01-2018 De meest populaire norm voor de competenties van test en kalibratielaboratoria (ISO/IEC 17025) is herzien. Hiermee sluit de norm aan bij de laatste ontwikkelingen in het werkveld van laboratoria.

NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018, ‘Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria’, is de internationale norm voor laboratoria met test- en kalibratieactiviteiten. De productie van betrouwbare en valide resultaten ligt ten grondslag aan de laboratoria activiteiten. Met ISO/IEC 17025 kunnen laboratoria een solide kwaliteitssysteem implementeren waarmee kan worden aangetoond dat het technisch competent is en in staat is om valide en betrouwbare resultaten te produceren.

Resultaten wereldwijd geaccepteerd

NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018 draagt ook bij aan samenwerking tussen laboratoria en andere organisaties, ook omdat resultaten breder worden geaccepteerd tussen landen. Testrapporten en certificaten worden geaccepteerd over grenzen heen, zonder dat er verder getest hoeft te worden. Dit bevordert internationale handel.

De laatste markt- en technologische ontwikkelingen zijn verwerkt in de herziene norm. De norm beschrijft activiteiten en nieuwe werkwijzen van het hedendaagse laboratorium. De herziene norm dekt veranderingen op het gebied van techniek, vocabulaire en IT. Ook is er rekening gehouden met de laatste versie van ISO 9001.

Overgangsperiode

Laboratoria die al zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005 zullen moeten overstappen naar de herziene editie van 2017. Er is een overgangsperiode van drie jaar vanaf de publicatie van de nieuwe norm. Een gezamenlijk ILAC-ISO Communiqué geeft een toelichting op deze overgangsperiode.

ISO/IEC 17025:2017 is ontwikkeld door ISO en IEC, onder verantwoordelijkheid van de ISO commissie voor conformiteitstoetsing (ISO/CASCO). In Nederland heeft een zeer actieve ‘mirror group’ input geleverd voor de norm.

Nederlandse vertaling en introductiecongres

Op dit moment wordt gewerkt aan de vertaling van ISO/IEC 17025. Ook vindt er een introductiecongres 'Impact van de nieuwe NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018' plaats op donderdag 8 maart 2018 in de Verkadefabriek in Den Bosch.

Belangrijkste wijzigingen

  • Het toepassingsgebied omvat testen, kalibratie en monstername, geassocieerd met kalibratie en testen.
  • Een nieuwe procesaanpak die aansluit bij een aantal nieuwe normen zoals ISO 9001 (Kwaliteitsmanagement), ISO 15189 (Medische laboratoria - Kwaliteit en competenties) en ISO/IEC 17021-1 (Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen leveren - Deel 1: Eisen).
  • De norm heeft een steviger focus op informatietechnologie en houdt rekening met het gebruik van computersystemen en de productie van elektronische resultaten en rapporten.
  • Een nieuw hoofdstuk introduceert risicogebaseerd denken.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Thamar Zijlstra, consultant Milieu & Maatschappij, telefoon 015 2 690 154 of e-mail mm@nen.nl.

Norm

NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018 en

Algemene eisen voor de competentie van beproevings- en kalibratielaboratoria

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thamar Zijlstra, consultant Milieu & Maatschappij.

mm@nen.nl

015 2 690 154

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids