Enquête over ervaringen met compliancemanagement en ISO 19600

15-03-2018 In 2014 is ISO 19600, de mondiale richtlijn voor compliancemanagement gepubliceerd. ISO-normen worden periodiek beoordeeld op actualiteit waarbij de vraag aan de orde is of de norm aan herziening toe is of kan worden herbevestigd voor een aantal jaren.

Deze zogenoemde ‘systematic review’ is voor ISO 19600 eind vorig jaar uitgevoerd. Omdat de meningen van de betrokken landen over wat er nu moet gebeuren met ISO 19600 nogal uiteen lopen, is besloten een enquête onder (potentiële) gebruikers van de richtlijn te houden.

De enquête is opgezet in Monkey Survey en het invullen neemt 10-12 minuten in beslag. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en anoniem weergegeven. De enquête kan tot uiterlijk 16 april 2018 worden ingevuld. Deelname wordt door NEN van harte aanbevolen.

Enquête gebruikers ISO 19600 en of compliancemanagement

De bedoeling van de enquête is om meer inzicht te krijgen in wat voor organisaties ISO 19600 toepassen en op welke manier, hoe tevreden zij over de huidige richtlijn zijn en waar verbetermogelijkheden zitten.
De enquête is primair gericht op organisaties die bekend zijn met ISO 19600, maar het is ook gewenst dat organisaties die los van de ISO-richtlijn compliancemanagement toepassen aan de enquête deelnemen. Hiermee wordt namelijk inzicht verkregen waarom ISO 19600 net wordt toegepast en aan wat voor ISO-richtlijn die potentiële gebruikers dan wel behoefte hebben. De resultaten van de enquête moet de ISO-commissie helpen een beslissing te nemen of ISO 19600 aan herziening toe is en zo ja, welke onderdelen dan vooral moeten worden aangepast.

Meer informatie

Voor meer informatie over ISO 19600 en compliancemanagement kunt u contact opnemen Dick Hortensius, Consultant Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 115 of e-mail dick.hortensius@nen.nl.

Norm

NEN-ISO 19600:2014 nl

Compliancemanagementsystemen - Richtlijnen

NEN-ISO 19600 geeft richtlijnen voor het inrichten, ontwikkelen, implementeren, beoordelen, onderhouden en verbeteren van een doeltreffend en responsief compliancemanagementsysteem binnen een organisatie. De richtlijnen voor compliancemanagementsyste...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie: Dick Hortensius, Consultant Milieu & Maatschappij.

dick.hortensius@nen.nl

(015) 2 690 115

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids