Feestelijke uitreiking eerste exemplaar NEN-ISO 55000-serie

12-03-2014 Op 12 maart 2014 organiseerde NEN een seminar over de ISO 55000-serie in de Jaarbeurs te Utrecht. Namens minister Kamp heeft drs. Mark Dierikx, directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging bij het ministerie van Economische Zaken de eerste Nederlandse vertaling van de nieuwe ISO 55000-serie in ontvangst genomen.

Foto: Piet-Hein Daverveldt, Algemeen Directeur NEN, overhandigt het eerste exemplaar aan drs. Mark Dierikx, directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging bij het ministerie van Economische Zaken namens minister Kamp (Hans de Lijser Fotografie).

De nieuwe norm voor asset management draagt bij aan grotere effectiviteit en efficiëntie van de bouw, het gebruik en het onderhoud van procesinstallaties, havens, wegen, dijken, sluizen en vastgoed. Per saldo helpen de ISO 55000-normen de asset owners bij het verlagen van de risico’s en verhogen van de veiligheid.

Dienstverlenende instanties kunnen met behulp van de normen hun servicelevels verbeteren. Ook faciliteren de nieuwe normen de ontwikkeling van de benodigde competenties en vaardigheden van werknemers die betrokken zijn bij asset management. Ten slotte kan het (overheids)toezicht effectiever worden ingericht en de toezichtlasten worden verminderd.

ISO 55000-serie

De wereldwijde norm voor asset management geeft eigenaren van kapitaalgoederen (‘asset owners’) een instrument in handen om hun ‘assets’ op een doelmatige, duurzame en kosteneffectieve wijze te beheren, afgestemd op de behoeften van de stakeholders. Het belang van deze nieuwe normenserie voor Nederland wordt onderstreept door het ministerie van Economische Zaken.

Voor wie van belang?

De ISO 55000-serie is van belang voor de sectoren waar toepassing van asset management al gemeengoed is, zoals (rijks-)vastgoed, industrie, energiesector/netbeheerders, infrasector, watersector en provincie/gemeenten. Voor asset owners, asset managers, service providers en toezichthouders is deze nieuwe norm, die nu ook in het Nederlands vertaald is, een praktisch instrument voor het beheer van hun assets.

Meer informatie of bestellen

Voor meer informatie over de ISO 55000-serie, trainingen of het bestellen van de normen, zie www.nen.nl/iso55000.

Lees ook het bericht 'NEN zoekt deskundigen voor schemabeheer ISO 55001 ‘Asset management’.

Eerder door u bekeken

Aanmelding en meer informatie

Voor meer informatie over de ISO 55000-serie: Noura El Guennouni, consultant Business Development.

(015) 2 690 372

businessdevelopment@nen.nl

Bijspijkeren op topsnelheid?

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids