Gezamenlijke gids INK en NEN over EFQM en ISO

25-09-2017 Onlangs hebben INK en NEN een gezamenlijke brochure gepubliceerd, ‘The new ISO standards on management systems & the EFQM Excellence Model’. Deze Engelstalige brochure geeft antwoord op de vraag hoe ISO 9001:2015 en het EFQM Excellence Model zich tot elkaar verhouden en hoe ze gecombineerd kunnen worden toegepast. De brochure is gratis te downloaden.

De brochure ‘The new ISO standards on management systems & the EFQM Excellence Model’ richt zich op de vraag hoe ISO 9001:2015 en het EFQM Excellence Model zich tot elkaar verhouden, welk doel ze dienen, de belangrijkste principes waarop ze gebaseerd zijn, de inhoud, de verschillen, de overeenkomsten en hoe het EFQM Excellence Model en ISO 9001:2015 elkaar kunnen aanvullen.

Toekomstgerichte (kwaliteits)managementbenadering

ISO 9001 en het EFQM Excellence Model zijn uiteenlopende benaderingen met verschillende doelen. ISO draagt bij aan de consistente levering van producten en diensten die voldoen aan de eisen van de klant en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, en streeft naar klanttevredenheid. Het EFQM Excellence Model ondersteunt organisaties op hun reis naar topkwaliteit en houdt daarbij rekening met al hun belanghebbenden. De combinatie van ISO 9001 en het EFQM Excellence Model zal een toekomstgerichte (kwaliteits)managementbenadering, gericht op continue verbetering, risicomanagement en innovatie, versterken.

Uit een vergelijking van de principes en de systeemmodellen die ISO 9001, respectievelijk EFQM bieden om deze principes te realiseren kan worden geconcludeerd dat de synergie in gecombineerde toepassing vooral zit in:

  • verbreding van de focus op klanten en op kwaliteit van producten en diensten in ISO 9001 naar alle stakeholders en de bijdrage van de organisatie aan duurzame ontwikkeling (de potentie die de HLS als kern van ISO 9001 biedt voor integraal management wordt via EFQM gerealiseerd);
  • realisatie van de strategische doelen van de organisatie door vertaling naar risk-based procesmanagement die leidt tot de gewenste bedrijfsresultaten (business excellence strategie op basis van EFQM wordt via ISO 9001-systeem verankerd op operationeel niveau).

NEN en INK

In de praktijk worden ISO 9001 en EFQM al vaak gecombineerd toegepast. De nieuwe ISO 9001:2015 sluit op een groot aantal aspecten nog beter aan op het EFQM-model dan ISO 9001:2008. Dit betekent dat een combinatie van beide modellen nog meer voor de hand ligt in het streven naar business excellence. NEN zal haar samenwerking met INK intensiveren om de gezamenlijke toepassing van beide modellen te stimuleren. De gezamenlijke brochure is een start van deze vernieuwde samenwerking.

Meer informatie over ISO 9001

Voor meer informatie over NEN en INK kunt u contact opnemen met René Gouwens, Productmanager Managementsystemen, telefoon 015 - 2 690 420, e-mail rene.gouwens@nen.nl.Eerder door u bekeken

Meer informatie over NEN en INK

Voor meer informatie over NEN en INK kunt u contact opnemen met René Gouwens, Productmanager Managementsystemen

(015) 2 690 420

rene.gouwens@nen.nl

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids