Groen licht voor Nederlandse deelname aan mondiale ontwikkeling richtlijnen innovatiemanagement

16-10-2014 Onlangs organiseerden NEN en STEM Industrial Marketing Centre een informatie-/discussiemiddag over ISO-richtlijnen voor innovatiemanagement. Het merendeel van de aanwezigen staat positief tegenover de ontwikkeling van ondersteunende richtlijnen, gemeenschappelijke spreektaal en methodieken op het gebied van innovatiemanagement en vindt dat Nederland moet deelnemen (62%).

NEN is daarom gestart met de oprichting van een Nederlandse normcommissie ‘Innovatiemanagement’ met stakeholders.

De richtlijnen betreffen management, definities, tools en methodieken voor innovatietrajecten, open-innovatie en co-creatie. Hiermee moet een level playing field gecreëerd worden waarin grote èn kleine partijen effectief kunnen samenwerken, los van grenzen en culturen.

Internationale motor op gang

Momenteel participeren 23 landen in het ISO-traject voor de ontwikkeling van richtlijnen voor innovatiemanagement. Van 14 tot 17 oktober vindt de tweede ISO-vergadering plaats. Delegaties uit deze landen zijn gestart met het opstellen van werkprogramma’s en voorstellen voor de inhoud van de diverse richtlijnen. Het Europese normalisatietraject en de ontwikkelde normen worden gekoppeld aan het ISO-traject.

Inbreng en deelname: normcommissie en workshops

Nederland kan alsnog aansluiten bij dit traject om invloed uit te oefenen en bij te dragen aan het opstellen van deze internationale (ISO) richtlijnen. Nederlandse belanghebbenden kunnen nu meedoen en bepalen hoe zij hierbij betrokken willen zijn.

Deelname aan de ontwikkeling van de richtlijnen voor innovatiemanagement bestaat uit een lidmaatschap van de normcommissie en een serie kennis verrijkende workshops rond een aantal belangrijke thema’s van het ISO-traject. Dankzij presentaties van gastsprekers en het delen van elkaars ‘best practices’ kunnen deelnemers bevindingen direct toepassen en dragen ze tegelijkertijd bij aan het ISO-traject.
Het is ook mogelijk om in de rol van ‘follower’ of ‘supporter’ de ontwikkelingen te volgen en met een financiële bijdrage de Nederlandse deelname mede mogelijk te maken.

Voor wie

Bent u (innovatie)manager in het MKB of in een grotere organisatie? Of werkt u bij een kennisinstelling of de overheid en heeft u met innovatiemanagement te maken? Dan is deelname voor u wellicht van belang.

Meer informatie

Meer (achtergrond)informatie over dit traject is te vinden op www.nen.nl/innovatiemanagement.
Voor het afstemmen van uw betrokkenheid of inhoudelijke informatie over het normalisatieproces: Emiel Verhoeff, consultant Business Development, telefoon (015) 2 690 372 of e-mail businessdevelopment@nen.nl.
Voor inhoudelijke informatie over de richtlijnen: Annemarie de Jong, consultant Managementsystemen, telefoon (015) 2 690 239 of e-mail Annemarie.dejong@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Bijspijkeren op topsnelheid?

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids