HLS onmisbaar voor een goede bedrijfsvoering

14-06-2019 High Level Structure (HLS) klinkt complex en niet direct toegankelijk voor organisaties. En al helemaal niet voor de consument. Niets blijkt echter minder waar! Deze structuur, die in bijna alle ISO-managementsysteemnormen is verweven, geeft juist een stevige basis voor een goede bedrijfsvoering.

Op dit moment wordt gewerkt aan een herziening van de HLS. De consequenties van die herziening kunnen ingrijpend zijn, alle managementsysteemnormen zullen immers ook weer aan moeten sluiten op de vernieuwde HLS. NEN Magazine interviewde Dick Hortensius, secretaris van de internationale HLS-werkgroep en René Gouwens, productmanager voor managementsystemen, over de vele voordelen, toepassing en herziening van de HLS.

Managementsysteemnormen zorgen ervoor dat alle relevante facetten van een goede bedrijfsvoering in hun onderlinge samenhang voldoende aandacht krijgen. Hoewel niet direct herkenbaar, komt iedereen hiermee in aanraking. René legt uit: ‘Iedereen bestelt wel eens iets bij een webshop. Door een bestelling te doen, spreekt de koper een bepaalde verwachting uit. Bijvoorbeeld over de kwaliteit van het product, de verwachte leveringstijd (beide gerelateerd aan ISO 9001) en mogelijk ook de duurzaamheid (gerelateerd aan ISO 14001) die het bedrijf belooft. Om dit als organisatie goed te regelen, worden meerdere managementsysteemnormen toegepast. Iedereen heeft dus direct of indirect te maken met managementsystemen en dus ook de HLS.’

Je ziet vaak dat managementsystemen relevant worden, als je als directeur niet meer weet wat er precies speelt in de organisatie en of alle inspanningen leiden tot de juiste resultaten. Dat gebeurt vaak vanaf 20 tot 30 medewerkers.

René Gouwens productmanager Managementsystemen

Plan, Do, Check en Act

De HLS wordt in bijna alle ISO-managementsysteemnormen gebruikt. In Nederland is de tekst van de HLS in de normen geel gemarkeerd, waardoor het zichtbaar de basis vormt van deze normen. De essentie van de HLS is simpelweg het inregelen van de aspecten die de basis vormen voor een goede bedrijfsvoering. Dat vind je duidelijk terug in de structuur van de HLS. Uitgangspunt is de PDCA-cyclus van Deming. Dit staat voor Plan, Do, Check en Act. Dit betekent in de praktijk nadenken over wat voor jou als organisatie belangrijk is, wat moet je regelen? En daarnaast nadenken over hoe je ervoor gaat zorgen, dat je die zaken ook op orde hebt? Dit is geen statisch geheel, dus je zult jezelf periodiek de vraag moeten stellen of je als organisatie nog steeds met de juiste dingen bezig bent en of er geen interne of externe ontwikkelingen zijn die ertoe leiden dat je je horizon moet gaan verleggen.

Daarvoor moet je als organisatie controlemomenten inbouwen en bijsturen. Daaraan voorafgaand ook goed bedenken: Wat ik doe, is dat het goede om te doen? Is dat wat de buitenwereld van mij verwacht? Daar starten alle managementsysteemnormen mee. Centraal daarbij staat ook de complexiteit van de maatschappij en alle veranderingen die daarbij horen: klimaatverandering, innovaties op het gebied van technologie, circulaire economie, duurzaamheid, maar ook sociale onrechtvaardigheden die we tegen willen gaan. En van daaruit keuzes maken, processen inrichten, monitoren en weer bijsturen’.

Leiderschap, houding en gedrag

ISO heeft in 1986 de eerste versie van ISO 9001 ‘Kwaliteitsmanagementsysteem’ gepubliceerd. Sindsdien zijn er verschillende managementsysteemnormen bijgekomen die ingaan op bijvoorbeeld milieu, veilig en gezond werken, informatiebeveiliging. Bij iedere norm werd steeds een andere uitwerking gegeven van het concept van Deming. Dit maakte het lastig voor organisaties die de aandacht voor meerdere aspecten binnen hun bedrijfsvoering met behulp van managementsysteemnormen wilden borgen. Iedere norm had weer zijn eigen structuur en een eigen antwoord op de vraag: wat is een goed managementsysteem? De HLS is een eenduidig antwoord op al die verschillende interpretaties.

HLS is richtinggevend

Managementsysteemnormen hebben nog steeds het imago procedureel van aard te zijn, in werkelijkheid zijn deze normen door de jaren heen al veel meer gericht op de daadwerkelijke werking van het systeem in de praktijk. De ontwikkeling van de HLS versterkt die ontwikkeling. Leiderschap heeft bijvoorbeeld een prominente rol gekregen in de HLS. In de eisen wordt aangesloten op een veel moderner management denken: minder gericht op vastleggen en documenteren, meer gericht op de rol van communicatie en informatie die nodig is voor sturing op houding en gedrag van mensen.

Lees het uitgebreide interview met Dick Hortensius en Rene Gouwens verder in NEN Magazine 2/2019.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij, e-mail mm@nen.nl. Online informatie op: www.nen.nl/hls en/of discussieer mee in de LinkedIngroep ‘NEN | ISO-managementsystemen’.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dick Hortensius, consultant normontwikkeling.

mm@nen.nl

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids