Haal meer uit uw kwaliteitsmanagementsysteem

07-03-2016 Vorig jaar is de herziene versie van ISO 9001 gepubliceerd. Hiermee kan een kwaliteitsmanagementsysteem aan relevantie winnen. Door eerst te kijken naar de context van de organisatie, en op basis daarvan te bepalen welke risico’s en kansen er zijn om op te focussen, wordt kwaliteitsmanagement volgens ISO 9001 maatwerk.

Er is echter nog veel meer te halen uit een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem. Bijvoorbeeld een aanpak waarmee klanttevredenheid structureel op een hoger niveau komt, of waarmee het potentieel van medewerkers vollediger benut kan worden voor de organisatie.

Ook de efficiency van een kwaliteitsmanagementsysteem kan worden vergroot door meer gericht te zijn op de toegevoegde waarde ervan en kritischer te zijn op nut en noodzaak van documentatie en slimmere toepassing van statistische technieken.

Er is schat aan kennis en richtlijnen beschikbaar en ontsloten door dezelfde internationale groep experts en landenvertegenwoordigers die ISO 9001 hebben opgesteld. Deze zijn gepubliceerd in de ISO 10000-serie 'Ondersteunende normen voor kwaliteitsmanagement'.

ISO 10000-serie 'Ondersteunende normen voor kwaliteitsmanagement'
ISO 19011 Interne audits
ISO 10001, ISO 10002, ISO 10003, ISO 10004, ISO 10008 Klanttevredenheid: gedragscodes / klachtenbehandeling / geschiloplossing / monitoren en meten van klanttevredenheid / B2C e-commerce transactions
ISO 10005 Kwaliteitsplannen
ISO 10006 Kwaliteitsmanagement in projecten
ISO 10007 Configuratiemanagement
ISO 10012 Managen van meetprocessen en kalibratie
ISO/TR 10013 Gedocumenteerde information in kwaliteitsmanagement
ISO 10014 Benutten van economische voordelen van kwaliteitsmanagement
ISO 10015 Training
ISO 10018 Competence management en betrekken van medewerkers
ISO 10019 Selecteren van kwaliteitsmanagement consultants

Alle genoemde richtlijnen in de ISO 10000-serie, worden kort toegelicht in Annex B van ISO 9001. Ze zijn net als ISO 9001 ontwikkeld door ISO/TC 176, om ondersteunende informatie te bieden voor organisaties die ISO 9001 toepassen en om richtlijnen te geven voor organisaties die ervoor kiezen om verder te gaan dan de eisen van ISO 9001. Alle richtlijnen in de ISO 10000 bevinden zich in een herzieningsproces om weer aan te sluiten bij ISO 9001:2015.

NIEUW: NEN-bundel 10000

De NEN-bundel 10000 'Ondersteunende normen voor kwaliteitsmanagement' bevat de normen uit de 10000-serie. Deze normen kunnen organisaties steunen bij het vaststellen of verbeteren van hun kwaliteitsmanagementsystemen, processen of activiteiten. Ook geven deze normen richtlijnen voor organisaties die verder willen gaan dan de eisen van ISO 9001.

Deze serie normen is ook in een online abonnement verkrijgbaar in NEN Connect Ondersteunende normen Kwaliteitsmanagement, ISO 10000-serie.

Strategische rol voor NEN

NEN heeft in ISO/TC 176 de verantwoordelijkheid voor het secretariaat van Sub Commissie 3, waarmee zij verantwoordelijk is voor de meeste van de genoemde richtlijnen in de ISO 10000-serie.

Door deze internationale rol in ISO/TC 176 vervult NEN een strategische rol in de ISO-normen voor kwaliteitsmanagement. NEN spant zich in om deze kennis ter beschikking te stellen voor een speciaal platform van normgebruikers.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over de ISO 10000-serie 'Ondersteunende normen voor kwaliteitsmanagement': Annemarie de Jong, consultant Managementsystemen, e-mail annemarie.dejong@nen.nl.Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over de ISO 10000-serie 'Ondersteunende normen voor kwaliteitsmanagement': Annemarie de Jong, consultant Managementsystemen.

(015) 2 690 239

annemarie.dejong@nen.nl

Bijspijkeren op topsnelheid?

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids