Herziening HLS goed op weg

20-05-2019 De eerste vergadering over de herziening van de HLS heeft plaatsgevonden in Atlanta en kortgeleden is door TF 14 een communiqué uitgebracht met daarin informatie over de achtergrond van het herzieningsproces, de tijdens de eerste vergadering geboekte resultaten en de wat er de komende tijd in de aanloop naar de tweede vergadering in juli in Wenen te gebeuren staat.

Tijdens de eerste vergadering is uitgebreid gesproken over het concept van risk-based denken in de managementsysteemnormen en hoe zich dat verhoudt tot risicomanagement volgens ISO 31000. Ook is een aantal onderwerpen geïdentificeerd die mogelijk relevant zijn om in de HLS of de daarbij behorende richtlijn uitgebreider te worden behandeld, zoals 'management of change', 'emergency preparedness' en leiderschap & cultuur. Er zijn taakgroepen ingesteld om daarvoor adviezen voor te bereiden. Download TF 14 Communiqué TF 14 Issue N° 1 | May 2019 en lees meer.

NEN heeft eind maart ook een webinar gehouden waarin uitgebreid is ingegaan op het belang van de HLS en de beoogde resultaten van de herziening. Bekijk het webinar 'HLS, Impact en aanleiding van de herziening'.

Sinds 2012 is de High Level Structure (HLS) de basis van alle ISO-managementsysteemnormen. Daarom hebben die normen allemaal dezelfde structuur, wordt daarin dezelfde terminologie gehanteerd en worden aan de onderdelen van het managementsysteem dezelfde basiseisen gesteld. Hierdoor is het voor organisaties veel gemakkelijker geworden om meer van dat soort normen tegelijkertijd toe te passen en te integreren in het bestaande bedrijfsvoeringsysteem.
Vorig jaar zijn de ervaringen met de toepassing van de HLS door ISO geëvalueerd en is besloten te gaan werken aan een beperkte herziening om een aantal verbeteringen door te voeren en na te gaan of een meer eenduidige toepassing van de HLS in de managementsysteemnormen bereikt kan worden.

Voor deze herziening is een speciale werkgroep in gesteld (‘Task Force 14’) met experts op het gebied van managementsystemen vanuit ISO-commissies en namens nationale normalisatie-instituten. De voorzitter van deze TF 14 is Nigel Croft en de secretaris Dick Hortensius van NEN.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij, e-mail mm@nen.nl. Online informatie op: www.nen.nl/hls en/of discussieer mee in de LinkedIngroep ‘NEN | ISO-managementsystemen’.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dick Hortensius, consultant normontwikkeling.

mm@nen.nl

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids