Herziening ISO 31000 Risicomanagement

21-04-2017 ISO 31000, de mondiale richtlijn voor risicomanagement, wordt momenteel herzien. In februari is de Draft International Standard ter stemming gepubliceerd.

Het belang van ISO 31000 is toegenomen omdat het concept van risicomanagement, zoals beschreven in deze richtlijn, de grondslag is voor de risk-based benadering in de High Level Structure en de daarop gebaseerde normen als ISO 9001 en ISO 14001.

Risk-based denken

De Nederlandse normcommissie Risicomanagement heeft geconstateerd dat de herziening van ISO 31000 niet tot fundamentele veranderingen leidt, maar dat de richtlijn wel beknopter en nog meer ‘principle based’ wordt. Dat is goed als het gaat om het bieden van een introductie in risicomanagement (‘teaser’ voor directies en hogere managementlagen).

Maar het schiet te kort als praktisch handvat voor bijvoorbeeld kwaliteits- en milieumanagers bij het geven van invulling aan ‘risk-based’ denken of voor organisaties die risicomanagement op operationeel niveau willen doorvoeren. Daarom zal de normcommissie voorstellen om te gaan werken aan een herziening van ISO/TR 31004, waarin de principes en high-level richtlijnen uit ISO 31000 op een praktisch niveau kunnen worden toegelicht.

Trainingen Risicomanagement

NEN organiseert een aantal trainingen over risicomanagement en de toepassing daarvan bij (kwaliteits)managementsystemen:

Meer informatie over ISO 31000

Voor inhoudelijke informatie over de nieuwe ISO 31000 of over het normalisatieproces: Dick Hortensius, senior consultant Managementsystemen, e-mail dick.hortensius@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie over ISO 31000

Voor inhoudelijke informatie over de nieuwe ISO 31000 of over het normalisatieproces: Dick Hortensius, senior consultant Managementsystemen.

(015) 2 690 115

dick.hortensius@nen.nl

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids