Herziening ISO-norm voor risicomanagement

09-07-2013 Op 12 juni organiseerde NEN een bijeenkomst om praktijkervaringen met de toepassing van ISO 31000 uit te wisselen en met aanwezigen te discussiëren over de gewenste verdere ontwikkeling van dit mondiale referentiekader voor risicomanagement.

Aanleiding hiervoor was de ‘systematic review’ van ISO 31000: de periodieke beoordeling van ISO-norm om vast te stellen of die aan herziening toe is.

Aandachtspunten voor revisie ISO 31000

Diverse sprekers belichtten verschillende facetten van ISO 31000: toepassing in de publieke en private sector, in de geotechniek en bij infrastructurele projecten en als onderdeel van managementsystemen zoals ISO 9001 en ISO 14001. Mede op basis van de discussies met aanwezigen, heeft de Nederlandse normcommissie besloten in te stemmen met een revisie van ISO 31000 met de volgende aandachtspunten:

  • Aandacht voor het gedrag en cultuur bij risicomanagement
  • Uitwerking van het managen van ‘positieve’ risico’s (kansen)
  • Uitbreiding van de norm met self-assessment en ‘maturity model’
  • Aansluiting bij ISO-managementsysteemnormen

De internationale uitslag van de ‘systematic review’ van ISO 31000 was niet helemaal eenduidig: ongeveer de helft van de ISO-leden wil de norm herbevestigen en de andere helft wil hem herzien. In september zal de verantwoordelijke ISO-commissie een knoop doorhakken over de toekomst van ISO 31000.

Bekijk de presentaties van de informatiebijeenkomst 'Ervaringen met ISO 31000' op 12 juni jl.

Meer informatie

Voor meer informatie en deelname aan de normcommissie Risicomanagement kunt u contact opnemen met Dick Hortensius, e-mail dick.hortensius@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Bijspijkeren op topsnelheid?

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids