Hoe ziet de toekomst van ISO/TS 16949 er uit?

15-03-2016 ISO/TS 16949:2009 'Kwaliteitsmanagementsystemen – Specifieke eisen voor de toepassing van ISO 9001 voor automobielproductie en organisaties die relevante service-onderdelen leveren' is gebaseerd op ISO 9001:2008. In 2015 is herziening ISO 9001:2015 gepubliceerd met de High Level Structure als nieuwe structuur. ISO/TS 16949 zou dienovereenkomstig ook herzien moeten gaan worden, als voorspelbare uitkomst van de driejaarlijkse Systematic Review.

Op dit moment is deze Systematic Review-stap echter gecancelled. Als verklaring wordt gemeld dat IATF (International Automotive Task Force) de herziening zelf ter hand zal nemen. Of dit weer in samenwerking met ISO/TC 176 zal gebeuren en weer door ISO zal worden goedgekeurd en gepubliceerd is op dit moment onwaarschijnlijk.

ISO/TS 16949 uit 2009

ISO/TS 16949:2009 is gebaseerd op ISO 9001:2008 en bevat de ISO 9001-normtekst in omkaderde onderdelen. Per paragraaf worden in ISO/TS 16949 extra eisen toegevoegd die aan (leveranciers van) de automobielsector worden gesteld. Deze extra eisen zijn gezamenlijk ontwikkeld door de leden van de IATF en in ISO-verband goedgekeurd en gepubliceerd. Daarbij is nauw samengewerkt met ISO/TC 176, zowel als Liaison partner als voor de uitwisseling van expertise op het gebied van ISO 9001.
De IATF hanteert een eigen registratieschema voor derde partij certificatie, inclusief auditor kwalificatie en voorschriften voor het verkrijgen van wereldwijde IATF erkenning.

Toekomst ISO/TS 16949

IATF meldt op haar website dat stakeholder feedback is verwerkt in een eerst concept voor de herziening en dat in april 2016 een conferentie gehouden zal worden voor meer stakeholder inbreng. Dan zal ook de overgangsplanning van de ISO/TS 16949 naar de nieuwe ‘automotive quality standard’ bekendgemaakt worden. IATF meldt verder dat de streefdatum voor afronding is gesteld op december 2016.

Geconcludeerd kan worden dat ISO/TS 16949 in de toekomst niet meer als zodanig zal bestaan. Tot de publicatie van de opvolger van ISO/TS 16949 zal de ISO/TS 16949:2009 beschikbaar blijven bij ISO/CS en dus ook via NEN verkrijgbaar zijn. Daarna zal ISO/TS 16949 worden ingetrokken.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemarie de Jong, consultant Managementsystemen, e-mail: annemarie.dejong@nen.nl.Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemarie de Jong, consultant Managementsystemen.

(015) 2 690 239

annemarie.dejong@nen.nl

Bijspijkeren op topsnelheid?

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids