ISO 14001 naar de FDIS-fase

06-01-2015 De DIS-versie (Draft International Standard) van de aankomende nieuwe norm voor milieumanagementsystemen, ISO 14001 is goedgekeurd. Namens Nederland heeft NEN een positieve stem op de conceptnorm uitgebracht.

Na publicatie van ISO/DIS 14001 in september 2014 kregen de deelnemende landen via hun nationale normalisatie-instituut drie maanden de tijd om te stemmen en feedback te geven. Goedkeuring van de DIS betekent dat minstens twee derde van de nationale leden een positieve stem heeft uitgebracht en dat niet meer dan één vierde van alle stemmen negatief was.


Nederlandse feedback op ISO/DIS 14001

De normcommissie milieumanagement heeft de Nederlandse stem en commentaar bepaald. In dit laatste stadium heeft de commissie nog eens goed gekeken naar de consistentie van de documentatievereisten in de nieuwe norm. Daarbij is gezocht naar een goede balans tussen de zichtbaarheid, eenduidigheid en aantoonbaarheid van het systeem enerzijds en het teveel voorschrijvend zijn wat betreft het vastleggen van allerlei informatie (procedures, documenten, registraties) anderzijds. Een ander belangrijk discussiepunt was de samenhang in het omgaan met milieuaspecten, ‘compliance obligations’, risico’s en kansen in het milieumanagementsysteem. Beide onderwerpen hebben geleid tot het nodige commentaar vanuit Nederland, maar overall was de normcommissie van mening dat de volgende stap in de richting van definitieve publicatie kon worden gezet.

Volgende fase

Begin februari 2015 komt de internationale werkgroep in Tokyo bijeen om alle (ruim 2200) binnengekomen commentaren te behandelen. Daarna kan de tekst klaargemaakt worden voor publicatie in de vorm van een FDIS-versie (Final Draft International Standard). Ook hierop kunnen de leden van ISO een stem uitbrengen. In deze laatste ronde moet minimaal 75% van de landen positief stemmen om de norm als ‘International Standard’ te kunnen publiceren. Naar verwachting wordt ISO 14001:2015 in augustus 2015 definitief gepubliceerd.

Gratis whitepaper over ISO/DIS 14001

Download de gratis whitepaper 'ISO/DIS 14001: laatste stap in herzieningsproces'.

Meer informatie over ISO 14001

Voor inhoudelijke informatie over de nieuwe ISO 14001 of over het normalisatieproces: Dick Hortensius, senior-consultant Managementsystemen, e-mail dick.hortensius@nen.nl

Eerder door u bekeken

Mee informatie over ISO 14001

Voor inhoudelijke informatie over ISO 14001 of over het normalisatieproces: Dick Hortensius, senior-consultant Managementsystemen.

(015) 2 690 115

dick.hortensius@nen.nl

Bijspijkeren op topsnelheid?

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids