ISO/IEC 17025 in de laatste fase van de herziening

18-10-2017 Kalibratie, testen en het analyseren van monsters is de dagelijkse praktijk van meer dan 60.000 laboratoria wereldwijd. Maar hoe kunnen zij klanten geruststellen over de betrouwbaarheid van hun resultaten? ISO/IEC 17025 beschrijft de voorwaarden waaraan laboratoria moeten voldoen om consistente en betrouwbare resultaten te leveren.

Door de jaren heen was ISO/IEC 17025 ‘Algemene eisen voor de bekwaamheid voor beproevings- en kalibratielaboratoria’ het internationale referentiepunt voor test- en kalibratielaboratoria. Het gebruik van deze norm toont aan dat een organisatie in staat is om betrouwbare resultaten te leveren. Sinds de publicatie van de norm is het landschap sterk veranderd. Dit was de aanleiding om de norm te herzien.

Deze norm is belangrijk voor betrokkenen bij conformiteitstoetsing bij IEC (International Electronical Commission). Het is een toelichting op de fundamentele voorwaarden voor testen voor alle conformiteitsbeoordelingsschema’s en programma’s die opereren binnen de IECEE, IECEx, IECQ en IECRE Conformity Assessment Systems.

Belangrijkste veranderingen

De herziening van ISO/IEC 17025 omschrijft de hedendaagse activiteiten en nieuwe manieren van werken van laboratoria. De belangrijkste veranderingen zijn als volgt:

  • De procesbenadering komt nu overeen met die van nieuwere normen, zoals ISO 9001 (kwaliteitsmanagement), ISO 15189 (kwaliteit van medische laboratoria) en ISO-IEC 17021-1 (voorwaarden voor audit- en certificeringsinstanties).
  • Met een sterkere focus op informatietechnologieën, erkent en incorporeert de standaard het gebruik van computersystemen, elektronische bestanden en de productie van elektronische resultaten en rapporten.
  • De nieuwe versie van de standaard bevat een hoofdstuk over risico gebaseerd denken en beschrijft de samenhang met de nieuwe versie van ISO 9001: 2015, Quality Management Systems - Requirements.
  • De terminologie is geüpdatet naar hedendaagse termen.
  • Er is een nieuwe structuur aangenomen om de standaard af te stemmen op de overige bestaande ISO-IEC conformiteitsbeoordelingsnormen.
  • Het toepassingsgebied is herzien om alle laboratoriumactiviteiten te dekken, waaronder het testen, kalibreren en nemen van monsters en de daarbij horende gevolgde kalibratie en testen.

Het gebruik van ISO/IEC 17025 faciliteert samenwerking tussen laboratoria en andere instanties. Het ondersteunt de uitwisseling van informatie en ervaringen en helpt bij de overeenstemming van normen en procedures. Resultaten worden breder geaccepteerd tussen landen, wanneer laboratoria voldoen aan de norm.
De nieuwe versie van ISO/IEC 17025, gezamenlijk ontwikkelt door ISO en IEC in de 'Committee on conformity assessment' (CASCO), zal de versie uit 2005 vervangen. De publicatie staat gepland voor het einde van dit jaar.

Meer informatie

Lees het hele bericht over de herziening van ISO/IEC 17025 op de website van ISO.

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Thamar Zijlstra, consultant Milieu & Maatschappij, telefoon 015 2 690 154 of e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact op met Thamar Zijlstra, consultant Milieu & Maatschappij

mm@nen.nl

015 2 690 154

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids