ISO-norm voor compliancemanagement

31-01-2014 Door ISO wordt gewerkt aan een richtlijn voor compliancemanagement. Deze richtlijn gaat organisaties helpen met het borgen van de naleving van wet- en regelgeving, maar ook van allerlei andere eisen waaraan een organisatie moet voldoen, zoals klanteneisen, interne gedragscodes en branche-afspraken.

Nu al zijn de contouren van deze richtlijn duidelijk aan het worden, want medio januari 2014 is de ISO Draft International Standard 19600 ‘Compliance management systems - Guidelines’ gepubliceerd. De ontwikkeling gaat snel en Nederland is actief betrokken. Niet zo vreemd want er is hier al jaren veel discussie over hoe bedrijven naleving van wetgeving moeten organiseren en hoe toezichthouders daar rekening mee kunnen houden. Een mondiaal geaccepteerd referentiekader voor compliance management kan daarbij nuttig zijn.


ISO 19600 ‘Compliance management systems - Guidelines’

ISO 19600 wordt ontwikkeld in de vorm van een richtlijn voor compliancemanagement en niet als een eisenstellende (certificeerbare) norm. Dat is een bewuste keuze waar de Nederlandse normcommissie mee heeft ingestemd. Er zijn al voldoende certificeerbare managementsysteemnormen voor specifieke onderwerpen, waarvan compliancemanagement deel uitmaakt; denk bijvoorbeeld aan ISO 14001 voor milieumanagement of OHSAS 18001voor arbomanagement. ISO 19600 is bedoeld om organisaties te helpen hun bestaande aanpak van compliancemanagement te verdiepen en te verbreden.

Compliance is mensenwerk

In ISO 19600 worden standaardelementen van een managementsysteem ingekleurd en aangevuld voor het onderwerp compliance. Zo is er bijvoorbeeld veel aandacht voor rollen en verantwoordelijkheden van bestuur, directie, lijnmanagement en medewerkers van een organisatie en voor de onafhankelijkheid van de compliance-officer (of algemener: de compliancefunctie).

Voorbeeldgedrag en commitment van managers is essentieel om een cultuur tot stand te brengen waarin compliance ‘normaal’ is en medewerkers op alle niveaus en in alle omstandigheden het juiste gedrag en attitude ten toon (kunnen) spreiden. Omdat compliance voor een belangrijk deel mensenwerk is, is vanuit Nederland ook nadrukkelijk gevraagd om aandacht voor zogenoemde soft controls als onderdeel van beheersmaatregelen.

Het is de bedoeling dat ISO 19600 begin 2015 definitief wordt gepubliceerd.

Meer informatie

Meer informatie over de inhoud van ISO 19600 kunt u vinden in het artikel 'Betekenis van een ISO-norm voor compliancemanagement' uit KAMNieuwsbrief 4/2013.


Normcommissie Compliance programma's

Nederlandse marktpartijen en andere maatschappelijke actoren kunnen hun belangen behartigen en invloed uitoefenen op de inhoud van de mondiale norm door lid te worden van de NEN-normcommissie Compliance programma's.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over dit onderwerp of deelname aan de normcommissie Compliance management: Dick Hortensius, consultant Managementsystemen.

(015) 2 690 115

dick.hortensius@nen.nl

Bijspijkeren op topsnelheid?

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids