ISO-normen voor bedrijfscontinuïteitsmanagement vertaald

19-08-2016 Business Continuity Management (BCM) is het managementproces waarin de bedreigingen voor de continuering van het bedrijf worden geïdentificeerd en beheerst. Hiermee weet een organisatie wat haar belangrijkste (kritieke) processen zijn evenals de mogelijke consequenties bij verstoringen, en heeft zij de juiste maatregelen getroffen om deze verstoringen te voorkomen alsmede de business processen te herstellen indien nodig.

De internationaal geaccepteerde normen ISO 22301 en ISO 22313 helpen bij het opzetten en implementeren van een BCM-systeem. NEN-EN-ISO 22301 beschrijft de eisen aan het systeem, NEN-EN-ISO 22313 geeft richtlijnen voor de implementatie van BCM. Beide normen zijn toepasbaar voor zowel grote als kleine organisaties. Bovendien is ISO 22301 op een dusdanige manier opgesteld, dat het mogelijk is op basis van deze norm het BCM-systeem te certificeren, om zo aan te tonen dat het aan de eisen voldoet.

Onlangs zijn beide normen door de nationale normcommissie BCM vertaald naar het Nederlands. Dit maakt het voor Nederlandse partijen eenvoudiger een BCM-systeem te ontwikkelen en te implementeren, omdat de taal van de normen aansluit bij de taal van de bedrijfsvoering. De vertalingen zijn mede tot stand gekomen door de inzet van Michael Crooymans (BCI), Gert Kogenhop (BCM+) en Ferry Plug (Mitigate). De vertaalde normen, alsmede de originele Engelse versies, zijn verkrijgbaar via de NEN Shop.

Deelnemen aan normontwikkeling

De normcommissie BCM levert input voor de internationale en Europese normontwikkeling op het gebied van BCM binnen respectievelijk ISO en CEN. Daarnaast ontwikkelt zij nationale normen en programma’s ter aanvulling en bevordering van de toepassing hiervan in Nederland.

Ook u kunt lid worden van deze normcommissie. Wat levert meedoen aan normontwikkeling u op?

  • U zit met de top uit uw sector aan tafel.
  • U investeert in kennis, kunde en kansen voor uw organisatie.
  • U werkt actief mee aan kennisuitbreiding en maakt daarmee de weg vrij voor innovatie in uw vakgebied.
  • Door deelname bent u altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Hierdoor kunt u vroegtijdig inspelen op komende veranderingen en blijft u koploper in uw vakgebied.
  • U legt makkelijk nieuwe contacten met branchegenoten in binnen- en buitenland waarmee u uw voordeel kunt doen.
  • De tijdsinvestering is ongeveer vier dagen per jaar.

Meer weten of deelnemen?

Wilt u graag meewerken aan het ontwikkelen van normen en richtlijnen voor BCM? Neem dan contact op met Jolien van Zetten, consultant Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 298 of e-mail jolien.vanzetten@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie: Jolien van Zetten, consultant Milieu & Maatschappij.

(015) 2 690 298

mm@nen.nl

Bijspijkeren op topsnelheid?

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids