ISO-richtlijnen innovatiemanagement – Deelnemen aan internationale ontwikkeling en workshops?

10-12-2014 Mondiaal zijn meer dan 24 landen gestart met de ontwikkeling van ISO-richtlijnen voor innovatiemanagement. Het gaat om management, gemeenschappelijke taal en methodieken voor innovatietrajecten met partners, grens- en cultuur overstijgend. Om aansluiting vanuit Nederland ook mogelijk te maken, is NEN gestart met de oprichting van een Nederlandse normcommissie. Wilt u meedoen aan de (inter)nationale ontwikkeling, kennis verrijkende workshops of de ontwikkelingen volgen? NENCrowd biedt diverse vormen van participatie.

In twee minuten op de hoogte? Bekijk het filmpje:

Deelnemen: bepaal online uw mate van betrokkenheid

Wilt u meedoen aan de (inter)nationale ontwikkeling, kennis verrijkende workshops of de ontwikkelingen volgen? Helpt u ook mee om gezamenlijk de deelname vanuit Nederland mogelijk te maken? Afhankelijk van uw belang bij innovatiemanagement kunt u kiezen uit diverse vormen van betrokkenheid; Early Bird, Follower, Supporter of Top Influencer.

NENCrowd, het crowdfunding platform van NEN, is erop gericht om een groter publiek te bereiken, te boeien en te betrekken bij projecten die het belangrijk vindt. Het platform biedt geïnteresseerden een manier om hun betrokkenheid en financiële bijdrage aan NEN-projecten op maat af te stemmen, en – afhankelijk van het soort project – ook hun mate van invloed.

Meer informatie en deelname? Ga naar ‘Innovatiemanagement’ op NENCrowd.
Wilt u liever persoonlijk geïnformeerd worden, mail uw contactgegevens aan: businessdevelopment@nen.nl.


Enkele highlights van het traject

  • Het ISO-traject is reeds gestart; 24 landen participeren, Nederland niet.
  • Er zijn drie werkgroepen ingesteld waarbinnen de deelnemende landen voorstellen doen voor werkprogramma’s en richtlijnen.
  • De richtlijnen ondersteunen organisaties bij het opzetten van een eigen framework voor innovatiemanagement (in samenwerking met partners).
  • Tevens worden standaarden ontwikkeld voor gemeenschappelijke taal, methodieken en tools ter bevordering van innovatie.
  • De richtlijnen zijn level playing field verhogend voor grote en kleine organisaties, grens- en cultuur overstijgend. Grotere organisaties hebben baat bij het delen van eenzelfde terminologie en procesafstemming met vele kleinere samenwerkingspartners. Kleine organisaties kunnen efficiënter aansluiten op de processen van grotere organisaties met behoud van identiteit.
  • Self-Assessment is onderdeel van het programma.
  • Het gaat om guidelines en niet om certificeerbare eisenstellende normen.
  • Het Europese normalisatietraject evenals de in andere landen ontwikkelde normen worden gekoppeld aan het mondiale traject.

Nieuw! Deelname èn kennisverrijkende workshops

Direct inzichten met elkaar delen en er in de praktijk mee aan de slag? Voor u als Top Influencer organiseert NEN in samenwerking met partners verdiepende workshopsessies gerelateerd aan de thema’s van het internationale traject. Deze workshops zijn onderdeel van uw lidmaatschap van de normcommissie en zijn tevens een basis voor de Nederlandse inbreng in het mondiale traject. Meer informatie voor deelname als Top Influencer.

Partners

De oprichting van een Nederlandse normcommissie wordt gesteund door onder meer de volgende partners:

Ook partner worden? Neem dan contact op met Emiel Verhoeff (zie gegevens rechtsboven).

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Emiel Verhoeff (Business Development).

(015) 2 690 372

businessdevelopment@nen.nl

Bijspijkeren op topsnelheid?

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids