Identieke structuur en kerneisen managementsysteemnormen

11-10-2011 Door ISO wordt gewerkt aan een identieke structuur en kerneisen voor alle managementsysteemnormen.

Dit moet leiden tot beter integreerbare normen die organisaties helpen succesvol te opereren in een steeds complexere werkelijkheid, waarbij risicomanagement, corporate governance, compliance en MVO van toenemend belang zijn.

Het concept van deze nieuwe aanpak is afgelopen zomer ter stemming en voor commentaar voorgelegd aan alle leden van ISO in de vorm van draft ISO Guide 83 'High level structure and identical text for management system standards and common core management system terms and definitions'.

Een ruime meerderheid van de ISO-leden heeft ingestemd met het document. Er is nog wel veel commentaar ingediend, niet alleen op de tekst zelf maar ook over de manier waarop die in de toekomst gebruikt moet worden. De Joint Technical Coordination Group heeft nu de opdracht gekregen naar de commentaren te kijken en een nieuwe tekst te maken. Die moet in februari 2012 door de ISO Technical Management Board kunnen worden vastgesteld. Dan wordt ook bepaald hoe die wordt gepubliceerd en wat de spelregels voor het gebruik ervan zijn.

Lees meer over de uitgangspunten en inhoud van de ‘High Level Structure’ in het artikel ‘ISO-managementsysteemmodel van de toekomst´.Meer informatie

Voor meer informatie over de High Level Structure kunt u contact opnemen met Dick Hortensius, telefoon (015) 2 690 115, email dick.hortensius@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Bijspijkeren op topsnelheid?

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids