Informatie- en discussieochtend ISO-norm kwaliteitsmanagement in onderwijs en opleidingen

05-11-2014 Op woensdag 12 november organiseert NEN een informatie- en discussieochtend over het ISO-traject waarin een internationale norm voor onderwijs- en opleidingsinstellingen wordt ontwikkeld. Belanghebbenden, zoals (kwaliteits)managers in het onderwijs of bij een opleidingsinstelling en personen verbonden aan een Onderwijsraad of in de onderwijsinspectie die met onderwijskwaliteit te maken hebben, zijn van harte uitgenodigd om zich aan te melden en hun mening te delen. Inschrijving is mogelijk tot 10 november a.s.

Het reguliere onderwijs is sterk verankerd in de wetgeving. De daaruitvoortvloeiende toezichts-, beoordelings- en waarderingskaders vormen hier de gehanteerde norm. Private opleidingen willen zich steeds meer profileren op kwaliteit en professionaliteit. De toegevoegde waarde van een ISO-norm is dat er uniforme terminologie en nuttige richtlijnen komen die Nederlandse partijen kunnen inspireren de eigen kaders voor kwaliteitsmanagement te vernieuwen. Daarnaast kunnen scholen en opleidingsinstellingen zich profileren en positioneren in de markt door vertrouwd te zijn met een internationaal geaccepteerde managementaanpak. Tijdens de bijeenkomst wordt gediscussieerd over de deelname vanuit Nederland in dit traject.

Internationaal zijn er al verschillende (concept)normen die input zijn voor het nieuwe traject:

  • Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen voor de toepassing van ISO 9001 in opleidingsinstellingen (norm is in ontwikkeling).
  • Managementsystemen – Eisen aan kwaliteit voor leren, opleiden en trainen.
  • Basiseisen voor niet-formele opleiding en training.

Het internationale deelnemersveld hierin is van hoog niveau. Delegaties uit meerdere landen stellen gezamenlijk de normen op ter bevordering van een goede (kwaliteits)managementaanpak in onderwijs en opleidingsinstellingen. Willen wij hier vanuit Nederland aan meewerken? Kom naar de informatiebijeenkomst en discussieer mee.

Aanmelden en meer informatie

U kunt zich voor deze kosteloze bijeenkomst tot uiterlijk 10 november 2014 aanmelden via de evenementenpagina.
U kunt ook contact opnemen met Annemarie de Jong, consultant Managementsystemen, telefoon (015) 2 690 239 of e-mail annemarie.dejong@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Bijspijkeren op topsnelheid?

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids