Informatiebijeenkomst ISO-richtlijn voor kwaliteitsmanagement in onderwijs en opleidingen

22-07-2014 ISO heeft ervoor gekozen om de bestaande normontwikkeling voor onderwijs en opleidingsinstellingen te bundelen in één enkele TC (Technische Commissie). Binnen deze TC worden eisen en richtlijnen voor managementsystemen in onderwijs en opleidingsinstellingen ontwikkeld. Om alle belanghebbenden hierover te informeren en om te bepalen of Nederland input wil leveren aan het ISO-traject, organiseert NEN op woensdag 12 november 2014 een informatie-ochtend.

Het programma is nog in ontwikkeling. Aspecten die aan de orde zullen komen, zijn:

  • Het nut en belang van managementsystemen voor onderwijs en opleidingsinstellingen.
  • Het lopende mondiale ISO-traject.
  • De vraag of er een belang is om vanuit Nederlandse partijen in het onderwijs en de opleidingssector hierop invloed uit te oefenen.

Op basis van een eerder dit jaar gehouden verkenning lijken partijen positief te staan tegenover het initiatief van ISO. Men verwacht dat het scholen en opleidingsinstellingen gaat helpen om hun processen beter en transparanter te managen. En ook dat het inspiratie kan geven voor verdere ontwikkeling van onze eigen Nederlandse toezichtskaders. Tijdens de informatieochtend wordt bepaald of deze verwachting draagvlak heeft in Nederland. Op basis daarvan wordt besloten in hoeverre actieve deelname vanuit Nederland in het lopende traject gewenst is.

Voordelen participatie ISO-traject

Deelname aan de ontwikkeling van eisen en richtlijnen voor managementsystemen in onderwijs en opleidingsinstellingen biedt een breed netwerk voor kennisuitwisseling en professionalisering, ook internationaal. Deelnemers zijn als eerste op de hoogte van de ISO-ontwikkelingen. Via een NEN-normcommissie kunnen deelnemers een adviserende stem en een actieve rol uitoefenen. NEN begeleidt de totstandkoming van de Nederlandse positie en het commentaar; deelnemers vertegenwoordigen de Nederlandse markt hierin.

Aanmelding en meer informatie evenement

De informatieochtend vindt plaats bij NEN in Delft. Voor aanmelding of het voorlopige programma, kunt u een kijkje nemen op de evenementenpagina.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Annemarie de Jong, consultant Managementsystemen.

(015) 2 690 239

annemarie.dejong@nen.nl

Bijspijkeren op topsnelheid?

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids