Informatiebijeenkomst met discussie over ISO-richtlijnen innovatiemanagement

12-06-2014 ISO is een traject gestart om een internationale richtlijn voor innovatiemanagement te ontwikkelen. Deze richtlijn zal definities, tools en methodieken bevatten voor innovatietrajecten, open-innovatie en co-creatie. Certificering is afgewezen door de deelnemende landen aan dit traject. Om alle belanghebbenden hierover te informeren en om te bepalen of Nederland input wil leveren aan de ISO-richtlijn, organiseert NEN in samenwerking met STEM Industrial Marketing Centre op maandag 22 september een informatiemiddag.

Keynote speaker Prof. Dr. Henry Robben (Nijenrode – innovatiemanagement) gaat in op ontwikkelingen over de systematische benadering van innovatiemanagement en de mitsen en maren. Daarnaast gaan diverse sprekers vanuit wetenschap, bedrijfsleven en overkoepelende organisaties in op nut en noodzaak plus de voor- en nadelen van richtlijnen voor innovatieprocessen voor het Nederlands bedrijfsleven. Ze bespreken aspecten rondom innovatieprocessen, zoals:

  • Het nut en belang van innovatiemanagement en onderlinge samenwerking.
  • Het lopende mondiale ISO-traject en het onderliggende Europese proces.
  • De vraag of er een belang is om vanuit het Nederlandse bedrijfsleven hierop invloed uit te oefenen.

Gezien de voortgang van internationale ontwikkelingen en het groeiend aantal marktinitiatieven en afspraken, is het belangrijk om te bepalen in hoeverre betrokkenheid van Nederland in het lopende traject gewenst is. Tijdens een afsluitend debat wordt dan ook over een actieve deelname in de internationale commissie vanuit Nederland gediscussieerd.

Voordelen participatie ISO-traject

Deelname aan de ontwikkeling van de richtlijn voor innovatiemanagement bestaat uit een serie kennis verrijkende workshops rond de thema’s van het internationale traject. Via een NEN-normcommissie kunnen deelnemers een adviserende stem en een actieve rol uitoefenen. NEN begeleidt de totstandkoming van de Nederlandse positie en het commentaar; deelnemers vertegenwoordigen de Nederlandse markt hierin.

Aanmelding en meer informatie

De informatiemiddag vindt plaats bij NEN in Delft. Voor aanmelding of het voorlopige programma, kunt u een kijkje nemen op de evenementenpagina. Meer informatie over de achtergrond is te lezen op onze innovatiepagina.Relevante artikelen over innovatie (bron: NEN Magazine):

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Annemarie de Jong, consultant Managementsystemen.

(015) 2 690 239

businessdevelopment@nen.nl

Bijspijkeren op topsnelheid?

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids