Kwaliteit plannen met NEN-ISO 10005

24-08-2018 Organisaties hanteren eisen voor bijvoorbeeld processen, producten, diensten, projecten, contracten die enerzijds risico's afdekken en anderzijds de wensen van de klanten tegemoetkomen. Om al deze bedrijfsonderdelen goed te managen stellen ze plannen op. Die kwaliteitsplannen zijn het meest effectief als ze compatibel zijn met bestaande bedrijfs- en managementplannen. Daarvoor is nu een verbeterde ISO-norm, NEN-ISO 10005 gepubliceerd.

De internationale norm ISO 10005 speelt in op de behoefte aan begeleiding in het opstellen en gebruik van kwaliteitsplannen. Dit in het kader van een bestaand kwaliteitsmanagementsysteem of als een onafhankelijke beheersactiviteit. Voordeel van het opstellen van een kwaliteitsplan is een toegenomen vertrouwen bij klant en management dat aan de eisen zal worden voldaan. Het geeft bovenop de normale ISO 9001 meer zekerheid dat processen in control zijn en motiveert de betrokkenen. Zo'n plan kan ook inzicht geven in kansen voor innovatie en verbetering.

De nieuwe NEN-ISO 10005 'Kwaliteitsmanagement - Richtlijnen voor kwaliteitsplannen' is geheel in lijn gebracht met ISO 9001:2015. Nieuwe definities zijn doorgevoerd en de structuur is aangepast. De norm speelt in op moderne informatiesystemen en geeft verdieping over de context van het kwaliteitsplan. Vanzelfsprekend is het risico-gebaseerde denken van de nieuwe ISO 9001 meegenomen.

Onnodige controle voorkomen

Een nieuw hoofdstuk is geschreven over het gebruik van dergelijke plannen. Daarbij wordt gekeken naar intern gebruik, maar vooral ook naar het nut van het opvragen van kwaliteitsplannen van leveranciers. Hierdoor kunnen interne risico's beter beoordeeld worden en kan gekeken worden welke beheersmaatregelen al bij de externe partij worden afgedekt. Een logische stap waar vaak niet bij de eigen plannen aan gedacht wordt; hetgeen weer onnodige controlestappen tot gevolg heeft.

Meer informatie

Voor meer informatie over de normen over kwaliteitsmanagement en managementsystemen, neem contact op met Ortwin Costenoble, senior consultant, telefoon 015 2 690 326, of e-mail managementsystemen@nen.nl.

Deelnemen aan normcommissie

Wilt u als belanghebbende meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied en lid worden van commissie ‘Kwaliteitsmanagement’? Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar managementsystemen@nen.nl.

Norm

NEN-ISO 10005:2018 en

Kwaliteitsmanagement - Richtlijnen voor kwaliteitsplannen

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact op met Ortwin Costenoble, senior consultant.

managementsystemen@nen.nl

015 2 690 326

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids