Kwaliteitsmanagement voor lokale overheden

19-03-2014 Er is een ISO-norm voor lokale overheden gepubliceerd die kwaliteitsmanagement volgens de systematiek van ISO 9001 toespitst op deze sector. Deze norm, ISO 18091, verschaft de lokale overheid richtlijnen waarmee ze betrouwbare resultaten kunnen behalen. De norm is nu extra actueel, omdat het aansluit bij de nieuwe taken van de lokale overheid op het gebied van zorg voor burgers.

Indicatoren uit ISO 18091 die hierbij aansluiten zijn: verantwoordelijkheid voor kwetsbaren en bevordering van de algehele bevolkingsgezondheid.

Een betrouwbare lokale overheid (provincies en gemeentes) betekent voor de burgers dat te allen tijde een minimum kwaliteitsniveau wordt getoond voor alle kernprocessen, -producten en diensten. ISO 18091 bevat 39 indicatoren waarmee een lokale overheid kan monitoren in hoeverre ze daarin slaagt.

ISO 18091 is gebaseerd op de eisenstellende norm ISO 9001:2008 voor kwaliteitsmanagementsystemen. Het is echter niet het doel om lokale overheden te doen besluiten hun kwaliteitsmanagementsysteem te laten certificeren. Interne kwaliteitsaudits volstaan om te toetsen of volgens de uitgangspunten wordt gewerkt en tegelijkertijd hoe het afhandelen van klachten en claims van klanten, burgers en de gemeentes in het algemeen wordt beheerst.

De internationale norm vervangt de Nederlands Technische Afspraak (NTA) IWA 4:2009. ISO 18091 is tot stand gekomen na volledige consultatie en goedkeuring van alle landen die bij ISO zijn aangesloten, en is momenteel alleen nog beschikbaar in het Engels.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Annemarie de Jong, consultant Milieu & Maatschappij.

(015) 2 690 239

annemarie.dejong@nen.nl

Bijspijkeren op topsnelheid?

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids