Makkelijk overstappen op ISO 9001:2015 met praktijkgids

08-01-2016 Eind december is de praktijkgids 'Overstappen op ISO 9001:2015 - De impact van de nieuwe norm' gepubliceerd. Deze gids helpt u om aan de slag te gaan met ISO 9001:2015 en uw huidige kwaliteitsmanagementsysteem zo aan te passen dat u aan de nieuwe eisen voldoet. Daarbij is ons uitgangspunt niet ‘omdat het moet van ISO’, maar omdat het uw organisatie helpt (nog) beter te presteren in een omgeving die voortdurend en steeds sneller verandert.

U zult ervaren dat ISO 9001:2015 echt helpt bij het verbeteren van producten en diensten, het verhogen van de klanttevredenheid en het realiseren van de strategische doelstellingen van uw organisatie.

De praktiijkgids 'Overstapppen op ISO 9001:2015' biedt directies en KAM-managers de inhoudelijke handvatten en een stappenplan om de overstap naar ISO 9001:2015 te maken. De nieuwe eisen worden toegelicht aan de hand van voorbeelden hoe u hieraan kunt voldoen. Interviews bij de theorie geven interessante praktijkdoorkijkjes.

ISO 9001:2015

De nieuwe ISO 9001 gaat impact hebben op het kwaliteitsmanagement in veel organisaties. Dat kan ook bijna niet anders, want de nieuwe norm is qua inhoud en structuur flink gewijzigd. Zo vereist de norm bijvoorbeeld:

  • inzicht in de context van de organisatie als uitgangspunt van kwaliteitsmanagement;
  • het tonen van leiderschap en een grotere rol van de directie;
  • een directere koppeling van kwaliteitsmanagement aan de strategie van de organisatie;
  • risicogebaseerd denken bij kwaliteitsmanagement.

Daarnaast kent de norm een heel nieuwe structuur, namelijk die van de High Level Structure (HLS). Hiermee wordt het integreren van managementsystemen eenvoudiger. De HLS zorgt er ook voor dat inzicht in de risico’s en kansen, de complianceverplichtingen en de wensen en verwachtingen van stakeholders uitgangspunt zijn bij het besturen van de organisatie (strategie) en het beheersen van de bedrijfsprocessen (operatie).

Meer informatie over ISO 9001

Voor inhoudelijke informatie over de nieuwe ISO 9001 of over het normalisatieproces: Debora van der Tas, consultant Managementsystemen, e-mail debora.vandertas@nen.nl.Eerder door u bekeken

Meer informatie over ISO 9001

Voor inhoudelijke informatie over de nieuwe ISO 9001 of over het normalisatieproces: Debora van der Tas, consultant Managementsystemen.

(015) 2 690 216

debora.vandertas@nen.nl

Congres ISO 19011. Komt u ook?

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids