Meedoen aan normontwikkeling ‘Business Continuity en Crisis Management’

06-11-2017 Bedrijven en consumenten zijn steeds meer afhankelijk van de continuïteit van productie en dienstverlening, ook in ketensamenwerking. De recente cyberaanvallen en het stil komen te liggen van terminals in de Rotterdamse haven en het farmaciebedrijf MSD laten zien hoe belangrijk aandacht voor bedrijfscontinuïteit vandaag de dag is. In de norm ISO 22301 staat het zorgen voor en borgen van deze continuïteit centraal. Deze mondiale norm wordt herzien en de Nederlandse normcommissie levert hieraan een actieve bijdrage. Doe mee en kijk hoe dat kan bij NENCrowd.

ISO 22301 ‘Business Continuity Management – Eisen’ is eerder gepubliceerd. Alle ISO-normen worden periodiek beoordeeld op actualiteit en of er noodzaak is om aangepast te worden aan nieuwe inzichten en werkwijzen in het vakgebied. De Nederlandse normcommissie BCM & CM heeft daarbij gestemd voor een revisie van de norm. De ISO-commissie heeft besloten ISO 22301 te gaan herzien. Een eerste oriënterende bespreking over de aanpak van de herziening vindt plaats op 9 november in Londen.

Doel van de herziening

Naar de mening van de Nederlandse normcommissie kunnen de eisen in de norm op een aantal plekken duidelijker worden beschreven en vereenvoudigd. ISO 22301 was één van de eerste normen waarin de zogenoemde ‘High Level Structure’ werd toegepast en van de vele praktijkervaringen met deze structuur en kerneisen kan de herziening van ISO 22301 nu profiteren.

Versterking van de normcommissie

Om een effectieve en breed gedragen Nederlandse inbreng bij de herziening van ISO 22301 en ISO 22313 (de richtlijn voor de toepassing van ISO 22301)te kunnen leveren, zoekt de normcommissie naar nieuwe leden en naar organisaties die de normontwikkeling op een andere manier willen steunen. Op NENCrowd.nl zijn de verschillende mogelijkheden van participatie weergegeven en kunnen geïnteresseerden intekenen op het project. Voorbeelden van deelname zijn:

  • Volger
  • Stakeholderplatform lid
  • Normcommissielid

Op deze manier probeert de commissie dit najaar een vliegende start te maken met de Nederlandse inbreng bij de herziening van deze belangrijke normen.
NENCrowd is het crowdsourcing platform van NEN voor het werven van deelnemers en financiële bijdragen voor de normcommissie.

Meer informatie

Voor informatie over het project BCM & CM kijkt u op NENCrowd of neemt u contact op met Dick Hortensius, telefoon 015 2 690 115 of e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met Dick Hortensius, consultant Milieu & Maatschappij

015 2 690 115

mm@nen.nl

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids