Meedoen aan ontwikkeling internationale normen voor klokkenluidersregelingen?

07-05-2019 Goede regelingen voor het omgaan met en de bescherming van klokkenluiders in de organisatie zijn van toenemend belang. Daarom wordt op mondiaal niveau gewerkt aan een ISO-richtlijn voor het inbedden van ’whistleblowing’ in het managementsysteem van een organisatie. ISO 37002 biedt organisaties daarvoor praktische handvatten en informatie over hoe daarbij aan de huidige en toekomstige wet- en regelgeving te voldoen. Via een Nederlandse normcommissie kan invloed uitgeoefend worden op de richtlijn. Belanghebbenden kunnen zich aanmelden voor de normcommissie.

Afgelopen april 2019 kwamen experts van over de hele wereld samen in Parijs om de ingediende commentaren op een eerste werkdocument over klokkenluiders te bespreken. Dit was de tweede bijeenkomst van de ISO-werkgroep die verantwoordelijk is voor ISO 37002. Er zijn weer belangrijke stappen gezet. Het document sluit naadloos aan op de ISO-managementsysteemnormen die zijn opgezet volgens de High Level Structure (HLS). Zo wordt duidelijk gemaakt hoe regelingen voor whistleblowing kunnen worden verankerd in de bedrijfsvoering en governance van een organisatie. Denk aan onderwerpen als het bepalen van de scope van wat binnen organisaties als ‘klokkenluiden’ wordt bestempeld, wat de stappen zijn van de implementatie van de regeling, welke afdelingen binnen de organisatie een rol kunnen spelen en hoe de werknemers te trainen. De volgende bijeenkomst is in november 2019 in India. Het is de bedoeling dat de richtlijn kan worden gepubliceerd in 2022.

Werkgebied

Het werkgebied van de Nederlandse commissie wordt het verzorgen van de Nederlandse inbreng bij de internationale normalisatie op het gebied van klokkenluidersregelingen ofwel whistleblowing. Deze vindt nu plaats in de ISO/TC 309 WG 3 ‘Whistleblowing’. Daarmee functioneert de normcommissie als de zogenoemde schaduwcommissie voor ISO/TC 309/WG 3.

Voor wie?

Mogelijk geïnteresseerden kunnen zijn: compliance officers, HR adviseurs van grotere en kleinere organisatie (inclusief MKB), zowel private als publieke organisaties, werkgevers en werknemersorganisaties, juridische adviseurs en bedrijfsjuristen.

Aanmelden en meer informatie

Voor meer informatie over deelname van de normcommissie kan contact worden opgenomen met Leanne Valom, Consultant Milieu & Maatschappij, telefoon 015 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids