Mondiale norm voor Energiemanagementsystemen nu ook in Nederlands beschikbaar

08-03-2019 NEN-EN-ISO 50001 ‘Energiemanagementsystemen – Eisen met gebruiksrichtlijnen’ is nu beschikbaar in het Nederlands. ISO 50001 ondersteunt organisaties hun energieprestaties continu te verbeteren, met inbegrip van energie-efficiency, - gebruik en -verbruik.

Energie-efficiency is een belangrijk maatschappelijk thema wat zichtbaar is in bijvoorbeeld het Klimaatakkoord en wet- en regelgeving op het gebied van energiebesparing. Deze energie-uitdagingen gelden voor alle bedrijven: van grootverbruikers in de staal- of papierindustrie tot beheerders van woningen. Met de herziene versie van ISO 50001 hebben organisaties een actueel instrument in handen om te werken aan hun energie-uitdagingen.

Belangrijke wijzigingen

Een belangrijke wijziging ten opzichte van de vorige editie is de toevoeging van nieuwe en geactualiseerde termen en definities. De betekenis van de eisen is nu duidelijker. Dit geldt ook voor het concept van energieprestaties, energieprestatie-indicatoren en referenties voor energiegebruik.

Daarnaast sluit ISO 50001 aan bij de High Level Structure (HLS). De HLS maakt het onder andere mogelijk om systemen gemakkelijker te integreren en audits voor de diverse ISO-managementsysteemnormen te combineren. Omdat ISO 50001 deze structuur volgt, sluit de norm goed aan bij onder andere ISO 14001 voor milieumanagement en ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement.

De aansluiting op de HLS borgt ook, dat er een sterkere nadruk is op de rol van het topmanagement. De geslaagde implementatie van een Energiemanagementsysteem ondersteunt een cultuur van verbetering van de energieprestaties. Het succes daarvan is afhankelijk van de betrokkenheid op alle niveaus van de organisatie, vooral van de directie.

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Ortwin Costenoble, consultant Milieu & Maatschappij, telefoon 015 2 690 326 of e-mail mm@nen.nl.

Norm

NEN-EN-ISO 50001:2018 nl

Energiemanagementsystemen - Eisen met gebruiksrichtlijnen

NEN-EN-ISO 50001 specificeert eisen voor het inrichten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een energiemanagementsysteem (EnMS). Het beoogde resultaat is de organisatie in staat stellen een systematische benadering te volgen om continue verb...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids