NCP Themabijeenkomst 'MVO Risicomanagement en de interne bedrijfsvoering’

04-04-2016 Hoe kan MVO Risicomanagement goed verankerd worden in de interne bedrijfsvoering? Hoe kunnen belangrijke afdelingen binnen het bedrijf bij het proces betrokken worden? En welke rol kunnen externe stakeholders hierbij spelen? Deze en andere vragen worden besproken tijdens de themabijeenkomst van het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen over 'MVO Risicomanagement en de interne bedrijfsvoering' op 19 april 2016. Tijdens deze bijeenkomst wordt door NEN een toelichting gegeven over het effectief integreren van MVO risicomanagement in de bedrijfsvoering.

De OESO-richtlijnen geven de verwachtingen van de Nederlandse overheid en maatschappij aan op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Van bedrijven wordt verwacht dat zij hun verantwoordelijkheid nemen om door toepassing van due diligence de MVO-risico's in kaart te brengen, aan te pakken en eventuele schade te herstellen. Het goed integreren van due diligence in bestaande risicomanagementsystemen zorgt voor een effectiever MVO-beleid. NEN heeft hiervoor de praktijkrichtlijn NPR 9036 'MVO – Handleiding voor de integratie van due diligence in bestaande risicomanagementsystemen' ontwikkeld. Tijdens de bijeenkomst zal Dick Hortensius namens NEN de praktijkrichtlijn toelichten. Ook kunnen bedrijven en externe stakeholders hun ervaringen delen. Daarnaast is er natuurlijk gelegenheid tot het stellen van vragen en het onderling uitwisselen van ervaringen.

Deze themabijeenkomst van het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen vindt plaats op dinsdagochtend 19 april 2016 van 9.30 – 12.00 uur. Een mooie gelegenheid om met andere bedrijven, NGO's en organisaties in gesprek te komen over het in de praktijk brengen van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Datum en locatie

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 19 2016 (9.30 - 12.00 uur) bij VNO-NCW, Bezuidenhoutseweg 12, 2594 Den Haag.

Programma en aanmelden

U kunt het volledige programma bekijken en zich aanmelden via: http://www.oesorichtlijnen.nl/evenementen/inhoud/160419-ncp-themabijeenkomst-mvo-risicomanagement .

Eerder door u bekeken

Bijspijkeren op topsnelheid?

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids