NEN organiseert Congres ‘De impact van de nieuwe ISO 45001’

16-02-2018 De norm ISO 45001 'Managementsystemen voor gezond en veilig werken' wordt half maart gepubliceerd. Op 17 april organiseert NEN het congres ‘De impact van de nieuwe ISO 45001’ in de Verkadefabriek in Den Bosch. Leer alles over de waarde van deze nieuwe norm!

Jaarlijks zijn er 2,3 miljoen dodelijke slachtoffers te betreuren door werkgerelateerde ongevallen en ziektes. Met een efficiënt managementsysteem voor gezond en veilig werken kunnen bedrijven onveilige werkomstandigheden en arbeidsongevallen beperken of zelfs vermijden. ISO 45001, de nieuwe internationale managementsysteem norm voor gezond en veilig werken, biedt hiervoor een passend kader.

Congres ‘De impact van de nieuwe ISO 45001’

Gezond & Veilig werken heeft alles te maken met een gezonde veiligheidscultuur en daarom staat 17 april niet alleen de norm centraal maar ook de praktijk van gezond en veilig werken, het verbeteren van veiligheidsprestaties en veiligheidscultuur. ISO 45001 ‘Managementsystemen voor gezond en veilig werken - Eisen met richtlijnen voor gebruik’ wordt inhoudelijk besproken, net als de wijzigingen ten opzichte van OHSAS 18001. Daarnaast is er aandacht voor certificering, de relatie met VCA en de veiligheidsladder en andere managementsysteemnormen.

Het congres ‘De impact van de nieuwe ISO 45001’ vindt plaats in de Verkadefabriek in Den Bosch. Inschrijven voor het congres kan via: www.nen.nl/congresiso45001.

Programma

De vraag die bij dit congres centraal staat is: waarom moet er in een organisatie aandacht zijn voor een managementsysteem voor gezond en veilig werken, het verbeteren van veiligheidsprestaties en veiligheidscultuur? Deze vraag wordt toegelicht aan de hand van een praktijkverhaal.
Vervolgens wordt er een inhoudelijke presentatie over ISO 45001 gegeven en hoe deze vanuit internationale discussies vorm kreeg. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van OHSAS 18001 certificering komen hierbij naar voren en wat betekent deze nieuwe norm voor de praktijk van certificatie.
Aansluitend worden de eerste certificaten uitgereikt aan bedrijven die hun ISO 45001:2018-certificaat hebben behaald.

Later op de dag is er aandacht voor onderwerpen zoals de relatie met VCA, de Veiligheidsladder en met andere managementsysteemnormen vanuit de HLS-structuur. Daarnaast zijn er norminhoudelijke workshops over contextanalyse en werknemersparticipatie.

Voor wie?

Het congres ‘De impact van de nieuwe ISO 45001’ is interessant voor managers op het gebied van arbomanagement, gezond en veilig werken, kwaliteitsmanagement, maar ook voor overige medewerkers zoals hoofd technische dienst, bedrijfsleider, plantmanager en veiligheidskundige.

Van OHSAS 18001 naar ISO 45001

In 2013 is besloten om OHSAS 18001 ‘Arbomanagement’ te herzien en als ISO-norm te publiceren. Op internationaal niveau is een Project Committee ingericht (ISO/PC 283) die ISO 45001 heeft ontwikkeld. De nieuwe ISO 45001 sluit aan bij de High Level Structure (HLS) voor managementsysteemnormen. De HLS maakt het onder andere mogelijk om systemen makkelijker te integreren en audits op het gebied van diverse managementsysteemnormen (zoals ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement en ISO 14001 voor milieumanagement) te combineren.

Meer informatie

Kijk voor aanmelding en meer informatie over het congres: www.nen.nl/congresiso45001.
Voor meer informatie over ISO 45001 en normontwikkeling kunt u contact opnemen met Stephanie Jansen, consultant Industrie & Veiligheid, 015 2 690 180 of iv@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over ISO 45001 en normontwikkeling kunt u contact opnemen met Stephanie Jansen, consultant Industrie & Veiligheid.

iv@nen.nl

015 2 690 180

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids