NEN presenteert nieuwe ISO's

07-10-2015 Tijdens het druk bezochte congres 'De nieuwe ISO's' op 6 oktober zijn de nieuwe ISO 9001 en ISO 14001 gepresenteerd. Directeur van NEN, Piet-Hein Daverveldt reikte het eerste exemplaar uit aan de voorzitter van MKB-Nederland, Michaël van Straalen.

Van Straalen: “Ik ben overtuigd van het bereik en de toepasbaarheid van deze normen. Als het kwaliteitsdenken in de genenset van je onderneming zit, dan kom je ook voorwaarts. De ISO-normen vormen dan zelfs een mondiaal paspoort tot succes voor het MKB.”

Het was een dag vol presentaties, praktische tips voor gebruikers én voor alle deelnemers een exemplaar van de twee nieuwe normen. Het is nu aan alle gebruikers en gecertificeerden wereldwijd om ermee aan de slag te gaan.

High Level Structure (HLS)

De nieuwe ISO-managementsysteemnormen zijn gebaseerd op de zogenoemde High Level Structure waarmee de norm een uitgelezen managementinstrument wordt voor het integraal managen van de verschillende aspecten in organisaties. Ze hebben een andere structuur en indeling en de basiseisen worden anders geformuleerd. Dat zal even wennen zijn, maar de voordelen zijn groot.

Voordelen nieuwe ISO-normen

  • Geïntegreerde toepassing van verschillende managementsysteemnormen wordt veel eenvoudiger; de structuur en basiseisen zijn immers hetzelfde.
  • Certificatie kan efficiënter en effectiever worden gericht op de ‘onderwerpspecifieke’ aanvullingen op het basismanagementsysteem.
  • De nieuwe normen maken een betere aansluiting op de strategie en ’governance’ van organisaties mogelijk en zorgen voor een goede inbedding in de ‘normale’ bedrijfsvoering.
  • Risicomanagement, compliance management en procesbeheersing zijn verankerd in de nieuwe ISO-normen, de contextanalyse zorgt voor externe gerichtheid en leiderschap neemt een veel prominentere plek in.

Zo besparen ondernemers tijd en kosten en leveren de managementsystemen meer toegevoegde waarde voor succes en continuïteit van organisaties. Daverveldt: “In de nieuwe ISO-normen ligt het accent veel minder op documentatie en procedures en veel meer op waardecreatie en het leiderschap en het gedrag dat daarvoor nodig is. Het MKB zal als verdienmotor van BV Nederland hier veel baat bij hebben.”

Wat betekenen de nieuwe normen voor uw bestaande certificaat?

De officiële publicatiedatum van de nieuwe normen is 15 september 2015, de overgangsperiode voor geaccrediteerde certificaten eindigt derhalve op 15 september 2018. Certificaten die onder accreditatie zijn uitgegeven op basis van ISO 9001:2008 of ISO 14001:2004 zijn niet meer geldig na 15 september 2018. De verloopdatum van de certificaten die in de overgangsperiode zijn uitgegeven, is uiterlijk 15 september 2018.

Certificerende en accrediterende instellingen

Voor certificerende instellingen en accrediterende instellingen zijn gedetailleerde richtlijnen opgesteld over training, overgangsprogramma's, beoordelingen en communicatie. Meer informatie vindt u op de website van IAF, IAF ID 9:2015 en IAF ID 10:2015.

Meer informatie over ISO 9001 en ISO 14001

Voor inhoudelijke informatie over de nieuwe ISO 9001 of over het normalisatieproces: Annemarie de Jong, consultant Managementsystemen, e-mail annemarie.dejong@nen.nl.

Voor inhoudelijke informatie over de nieuwe ISO 14001 of over het normalisatieproces: Dick Hortensius, senior consultant Managementsystemen, e-mail dick.hortensius@nen.nl.

Gerelateerde nieuwsberichtenEerder door u bekeken

Meer informatie over ISO 9001

Voor inhoudelijke informatie over de nieuwe ISO 9001 of over het normalisatieproces: Annemarie de Jong, consultant Managementsystemen.

(015) 2 690 239

annemarie.dejong@nen.nl


Meer informatie over ISO 14001

Voor inhoudelijke informatie over de nieuwe ISO 14001 of over het normalisatieproces: Dick Hortensius, senior consultant Managementsystemen.

(015) 2 690 115

dick.hortensius@nen.nl

Bijspijkeren op topsnelheid?

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids