NEN zoekt deskundigen voor schemabeheer ISO 55001 ‘Asset management’

19-02-2014 De nieuwe ISO 55000-serie, de mondiale normenreeks voor asset management, wordt in maart 2014 gepubliceerd. Met deze publicatie kunnen certificatie-instellingen organisaties toetsen op basis van ISO 55001 ‘Asset management – Management systems – Requirements’. NEN zoekt deskundigen voor de ontwikkeling van een uniform certificatieschema en organiseert hiervoor op 17 april een bijeenkomst.

Organisaties willen vanuit interne en/of externe motieven aantonen dat hun bedrijfsprocessen assets en de deskundigheid van personen voldoen aan ISO 55001. Om betrouwbare certificatie mogelijk te maken zijn, naast een eenduidig en toetsbaar eisenpakket (de norm), ook eenduidige afspraken nodig over de onderzoeksmethodiek en beoordelingssystematiek van de toetsingsinstanties. Deze afspraken worden neergelegd in een certificatieschema.

Uniformiteit en transparantie door schemabeheer

Een uniform certificatieschema voor ISO 55001 kan ontwikkeld worden door marktpartijen middels schemabeheer. Dit wordt gedaan door één commissie (College van Deskundigen), wat leidt tot eenduidige interpretatie van eisen. Zo kan directe feedback vanuit de toepassingspraktijk in het certificatieschema verwerkt worden en is toetreding voor alle toetsingsinstanties mogelijk.

Rol van NEN

NEN biedt een logische en effectieve verbinding tussen norm, certificatieschema en schemabeheer en beschikt over een infrastructuur voor het maken van afspraken tussen marktpartijen. Met het faciliteren van schemabeheer levert NEN een bijdrage aan het waarborgen van de blijvende eenduidigheid en continue uniformiteit van een certificatiesysteem.

Oprichtingsbijeenkomst College van Deskundigen

Bent u een asset owner, een adviserende partij of een wetgevende of controlerende instantie en wilt u deelnemen de ontwikkeling van het certificatieschema ‘ISO 55001 Asset management’? Op 17 april 2014 bent u van harte welkom bij de oprichtingsbijeenkomst voor het nieuwe NEN-College van Deskundigen ‘Asset management’. Van deelnemers wordt expertise op het vakgebied asset management/ certificatie en een financiële bijdrage verwacht.

Eerder door u bekeken

Aanmelding en meer informatie

Voor aanmelding of meer informatie over de oprichtingsbijeenkomst: Noura El Guennouni, consultant Business Development.

(015) 2 690 372

businessdevelopment@nen.nl

Bijspijkeren op topsnelheid?

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids