NEN zoekt experts voor validatie nieuwe normtekst ISO 9001

17-11-2014 In 2015 wordt de nieuwe ISO-norm voor kwaliteitsmanagement, ISO 9001, uitgebracht. Achter de schermen is er al heel hard aan gewerkt. Belanghebbenden krijgen de kans om deze norm in concept te ontvangen (de DIS-versie) en hun input te geven op de normtekst. Aan de hand van een vragenlijst kan ISO vaststellen of de teksten gemakkelijk te begrijpen zijn. Commentaar indienen is mogelijk tot 1 december a.s.

ISO 9001 bevat de eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem waarmee een organisatie haar processen zo kan inrichten, beheersen en verbeteren dat haar producten steeds voldoen aan de eisen van haar klanten en aan wet- en regelgeving. Daardoor stijgt de klanttevredenheid en verbeteren de bedrijfsresultaten.

Herziening

Alle ISO-normen worden elke vijf jaar herzien om zo relevant te blijven voor de markt. Tijdens de laatste revisie in 2008 bleef ISO 9001 grotendeels onveranderd. Het is dus de hoogste tijd dat de norm nieuwe ontwikkelingen in kwaliteitsmanagement reflecteert.

In deze fase van de norm, de DIS-fase, kunnen alle belanghebbende partijen feedback leveren via de nationale normalisatie-instituten. Deze feedback wordt in overweging genomen voordat de ‘Final Draft’ wordt gepubliceerd.

Meer informatie en deelname

Voor meer informatie en bij interesse om mee te werken te werken aan de validatie van de nieuwe normtekst van ISO 9001 kunt u contact opnemen met NEN Milieu & Maatschappij door een e-mail te sturen naar milieu&maatschappij@nen.nl onder vermelding van ISO 9001.

Eerder door u bekeken

Bijspijkeren op topsnelheid?

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids