Nationaal onderzoek 2017 'De wereld van de kwaliteitsmanager'

27-03-2017 Door Kwaliteit in Bedrijf (platform voor MVO en kwaliteitsmanagement) is een uitgebreid onderzoek gedaan onder kwaliteitsmanagers: hoe verandert hun (werk)omgeving, wat houdt hen bezig en wat zijn hun uitdagingen in 2017?

Er zijn drie belangrijke conclusies die getrokken kunnen worden uit het onderzoek:

  • Men is (zeer) positief over de nieuwe ISO 9001:2015 waarin de eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem zijn vastgelegd; certificering tegen deze nieuwe versie staat hoog op de agenda in 2017;
  • Betrokkenheid van zowel de directie als de werkvloer bij kwaliteitsmanagement is een aandachtspunt en communicatie wordt een essentieel onderdeel van de functie van de kwaliteitsmanager;
  • Risicomanagement is een hot item: meer dan de helft van de kwaliteitsmanagers wil meer weten over risicomanagement. Een nog groter deel van hen ziet een toenemende versmelting Kwaliteit, Arbo en Milieu met risicomanagement als onderliggend gemeenschappelijk principe. Risicomanagement wordt daarmee een essentieel onderdeel van de functie van de kwaliteitsmanager.

Toelichting op de eisen en stappenplan

De campagne die NEN de afgelopen jaren heeft gevoerd voor 'de nieuwe ISO-normen' heeft zijn vruchten afgeworpen. ISO 9001:2015 staat goed op de kaart en tal van organisaties zijn bezig met de transitie van hun kwaliteitsmanagementsysteem naar deze nieuwe versie. Die transitie moet uiterlijk 15 september 2018 zijn afgerond.

Risicomanagement

Risicomanagement is een belangrijk onderliggend concept dat al een aantal jaren in veel trainingen en workshops van NEN centraal staat. Leiderschap is een belangrijk nieuw element in de normen en in de communicatie heeft NEN veel aandacht gegeven aan de verbinding tussen strategie en operatie, ofwel directie en werkvloer en de rol die de kwaliteitsmanager daarbij heeft. Lees hier een uitgebreide reflectie van Rene Gouwens en Dick Hortensius van NEN op de resultaten van het onderzoek. Hierin wordt onder meer ingegaan op een aantal belangrijke factoren waarmee een kwaliteitsmanager kan sturen op cultuur en gedrag en daarmee op een grotere betrokkenheid bij en draagvlak voor kwaliteitsmanagement.
Jurrian Mulder en Dick Hortensius hebben dat op basis van onderzoek onder compliance-officers verder uitgewerkt voor compliancemanagement en laten zien hoe deze gedrags- en cultuur-bevorderende factoren kunnen worden verankerd in het managementsysteem van een organisatie. Lees hun artikel 'Gedrag en cultuur in compliancemanagementsystemen' voor het blad Kwaliteit in Bedrijf.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over het onderzoek: Dick Hortensius, consultant Milieu & Maatschappji, e-mail mm@nen.nl, telefoon (015) 2 690 115.Eerder door u bekeken

Meer informatie over het onderzoek

Voor inhoudelijke informatie over het onderzoek: Dick Hortensius, consultant Milieu&Maatschappij.

(015) 2 690 115

mm@nen.nl

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids