Nederlandse Praktijkrichtlijn voor bepaling kwaliteitskosten ter commentaar

27-07-2018 De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) voor het in kaart brengen en aanpakken van kwaliteitskosten binnen organisaties is ter commentaar gepubliceerd. Het ontwerp van NPR 9019 kan nu worden ingezien. Belanghebbenden kunnen tot 1 november commentaar leveren via de website van NEN.

Als uitgangspunt voor NPR 9019 is gekozen om eerst de risico’s binnen het onderzoeksproces te benoemen die ervoor zorgen dat substantiële verspillingen niet worden opgemerkt. Vervolgens ook die het bedrijfsmanagement verhinderen een goede inschatting te maken van de gevolgen die acties hebben op de doelstellingen van de organisatie. Voor deze gevonden risico’s zijn in de NPR onderzoekstappen en oplossingsrichtingen geformuleerd die ervoor kunnen zorgen dat verspillingen kunnen worden aangepakt. Hoe diep de analyse moet zijn wordt niet beschreven, daarvoor kunnen andere ISO-normen over risicomanagement geraadpleegd worden.

Commentaar mogelijk

De NPR is geschreven voor de kwaliteitsmanager maar dat neemt niet weg dat ook anderen in een organisatie hun voordeel kunnen doen met de praktijkrichtlijn. Het document gaat met name over de wijze waarop informatie wordt verzameld, geanalyseerd en gepresenteerd aan het management zodanig dat zij besluit om hier een vervolg aan te geven. Dit met het doel om de door het management gekozen verspillingen te reduceren. Om de kans op acceptatie te verhogen wordt als rode draad door het geheel gebruik gemaakt van het instrument 'business case'.

In feite is dit dus een richtlijn waarop de bewuste normcommissie graag vanuit de praktijk opmerkingen hoopt te krijgen. NPR 9019 is via de website van NEN in te zien.

Meer informatie

Voor meer informatie over de normen over kwaliteitsmanagement en managementsystemen kunt u contact opnemen met Ortwin Costenoble, senior consultant, telefoon 015 2 690 326, of e-mail management.systemen@nen.nl.

Wilt u als belanghebbende verder meepraten over de ontwikkeling van de NPR en andere normen op dit gebied en lid worden van normcommissie ‘Kwaliteitsmanagement’? Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar management.systemen @nen.nl.

Eerder door u bekeken

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids