Nederlandse vertaling van ISO 55002 gepubliceerd

14-08-2019 De vertaling van de herziene ISO 55002, de richtlijn voor het toepassen van assetmanagementsystemen die zijn gebaseerd op de eisen in ISO 55001, is nu beschikbaar. De herziening is gebaseerd op de eerste ervaringen van bedrijven over de gehele wereld met het gebruik van de normen voor assetmanagement.

ISO 55002 ‘Assetmanagement - Managementsystemen - Richtlijnen voor het toepassen van ISO 55001’ is geheel vernieuwd:

  • Voor alle onderdelen van het assetmanagementsysteem is bekeken wat de relatie is met de 'basisbeginselen' van de ISO 55000 (waarde, afstemming, leiderschap en waarborging) en hoe die onderdelen zo kunnen worden ingevuld dat ze bijdragen aan het bereiken van deze basisbeginselen;
  • bij de toelichting op de vereisten van ISO 55001 is waar relevant onderscheid gemaakt tussen hoe die eisen van toepassing zijn op het assetmanagementsysteem, het assetmanagement en de assetportfolio;
  • er zijn veel bijlagen toegevoegd over dwarsverbanden in assetmanagement die in de hoofdtekst van de norm regelmatig terugkomen. Onder andere bieden de bijlagen uitgebreide toelichting op de inhoud van een Strategisch Asset Management plan (SAMP), op de relatie tussen Risicomanagement en Assetmanagement, het begrip 'waarde van asset' (wat breder is dan 'financiële waarde') en over hoe ISO 55001 toe te passen in verschillende organisatorische verbanden. Waarbij de rollen van asset owner, assetmanager en service provider op verschillende manier gealloceerd kunnen zijn.

Informatie over ISO 55002

Voor meer informatie en interviews met experts die de nieuwe ISO 55002 hebben voorbereid, zie: https://committee.iso.org/home/tc251

De ISO 55000-serie bestaat momenteel uit drie onderdelen:

  1. ISO 55000 (overzicht, principes en terminologie): waarom assetmanagement?
  2. ISO 55001 (eisen aan managementsystemen): wat moet je doen voor goed assetmanagement en het verkrijgen van een certificaat?
  3. ISO 55002 (richtlijnen voor toepassing): hoe kun je het beste aan de slag gaan met assetmanagement?

Meer informatie

Nieuwe delen in de serie over de relatie tussen financieel management en assetmanagement en over assetmanagement als onderdeel van overheidsbeleid zijn in voorbereiding.

Meer informatie: Dick Hortensius, consultant bij de cluster Milieu & Maatschappij via mm@nen.nl

Norm

NEN-ISO 55002:2018 nl

Assetmanagement - Managementsystemen - Richtlijnen voor het toepassen van ISO 55001

NEN-ISO 55002 biedt richtlijnen voor het toepassen van een assetmanagementsysteem, overeenkomstig de eisen van ISO 55001. Dit document kan worden toegepast op alle soorten assets en door alle organisaties, ongeacht hun aard of omvang.

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids