Nieuwe ISO 9001 nu ook in het Nederlands beschikbaar

28-09-2015 Na de publicatie eerder deze maand door ISO, is de Nederlandse vertaling NEN-EN-ISO 9001:2015 vanaf vandaag verkrijgbaar. De wijzigingen ten opzichte van de 2008-versie zijn aanzienlijk. ISO 9001 zet organisaties ertoe aan zich aan te passen aan een veranderende wereld. De norm stelt eisen aan het managen van veranderingen en introduceert een op risico’s en kansen gebaseerde manier van denken. Organisaties moeten daarbij rekening houden met de context en stakeholders.

NEN-EN-ISO 9001 is herzien om in de hedendaagse maatschappij van toegevoegde waarde te kunnen zijn. 95 landen hebben gedurende drie jaar actief aan deze herziening gewerkt.

Met meer dan 1,1 miljoen certificaten wereldwijd helpt ISO 9001 organisaties aan te tonen dat zij consequent producten en diensten kunnen leveren die voldoen aan de gevraagde kwaliteit van klanten. Het is ook een middel om processen te stroomlijnen en ze daarmee efficiënter te maken.

Informatie op maat

Door de laatste jaren heen werd al steeds minder nadruk gelegd op documentatie en meer op het managen van processen. De nieuwe versie van de norm gaat nog een stap verder. Door de procesbenadering te combineren met risicogebaseerd denken en Plan-Do-Check-Act op alle niveaus in de organisatie, geeft de norm een handvat om de benodigde gedocumenteerde informatie op maat te maken.

Van management naar operatie

De nieuwe ISO 9001 is gebaseerd op de zogenoemde High Level Structure waarmee de norm een uitgelezen managementinstrument wordt voor het integraal managen van de verschillende aspecten in organisaties. Van management naar operatie is de nieuwe rode draad in deze norm en in alle andere ISO-normen voor managementsystemen.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Debora van der Tas, consultant Managementsystemen, telefoon (015) 2 690 216 of e-mail debora.vandertas@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Congres ISO 19011. Komt u ook?

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids