Nieuwe NPR voor auditoren ISO 45001

06-07-2018 In het kielzog van ISO 45001 volgt een technische specificatie voor auditoren ervan. De nieuwe NPR-ISO/IEC TS 17021-10 definieert de vaardigheden en kennis waarover controlerende instanties moeten beschikken bij hun audits van ISO 45001.

Het doel van de nieuwe Nederlandse Praktijkrichtlijn is uiteindelijk om te laten zien dat controlerende en certificerende instanties over de juiste kennis en vaardigheden beschikken bij het controleren of implementeren van ISO 45001 'Managementsystemen voor gezond en veilig werken' binnen een bedrijf.

Extra handig is dat de nieuwe NPR deels is geschreven door experts die ook een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van ISO 45001.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze norm kunt u contact opnemen met Thamar Zijlstra, consultant normontwikkeling, telefoon 015 2 690 145, e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over deze normkunt u contact opnemen met Thamar Zijlstra, consultant normontwikkeling.

mm@nen.nl

015 2 690 145

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids