Nieuwe stap in ontwikkeling ISO 14001:2015

09-03-2015 Begin februari heeft de internationale werkgroep die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van ISO 14001:2015 vergaderd in Tokyo. Er is een begin gemaakt met de behandeling van de ongeveer 1300 commentaren die zijn ingediend op de Draft International Standard.

De stemming op die DIS was overigens positief, dus was er groen licht om door te stomen naar de volgende fase. In Tokyo is echter gebleken dat dat de werkgroep meer tijd nodig heeft om alles te wikken en te wegen en daarom zal medio april een volgende vergadering worden belegd om het werk af te maken.De belangrijkste discussiepunten in Tokyo waren:

  • Het hoofdstuk over ‘planning to address risks and opportunities’. Hierin is nu wel een logischer volgorde aangebracht. Het is nu duidelijker geworden dat een organisatie moet nadenken over de risico’s en kansen die te maken hebben met significante milieuaspecten, wettelijke en overige eisen (compliance obligations) en eventuele andere omgevingsfactoren die in het kader van de contextanalyse naar voren zijn gekomen. Het denken in termen van risico’s en kansen wordt daarmee het afwegingskader voor een organisatie om prioriteiten te stellen en keuzes te maken en te bepalen op welke wijze significante milieuaspecten moeten worden aangepakt en de naleving van eisen moet worden geborgd;
  • Toepassing van het begrip ‘compliance obligation’ als overkoepelend begrip voor wettelijke eisen die een organisatie moet naleven en andere eisen (bijvoorbeeld klanteisen, sectorcodes, normen, stakeholderwensen) die de organisatie wil naleven. Beide hebben in het milieumanagementsysteem (bedoeld om het eigen beleid en doelstellingen van de organisatie te realiseren) dezelfde status. Hiermee wordt aangesloten bij de nieuwe ISO-richtlijn ISO 19600 voor compliancemanagement.

Planning

De verdere planning is nu om in april de tekst van de Final Draft International Standard gereed te maken die dan in juni in stemming kan worden gebracht. Daarmee ligt ISO 14001 nog steeds op schema om najaar 2015 te worden gepubliceerd. Waarschijnlijk ongeveer gelijk met de nieuwe editie van ISO 9001.

Meer informatie over ISO 14001

Voor inhoudelijke informatie over de nieuwe ISO 14001 of over het normalisatieproces: Dick Hortensius, senior-consultant Managementsystemen, e-mail dick.hortensius@nen.nl

Eerder door u bekeken

Mee informatie over ISO 14001

Voor inhoudelijke informatie over ISO 14001 of over het normalisatieproces: Dick Hortensius, senior-consultant Managementsystemen.

(015) 2 690 115

dick.hortensius@nen.nl

Bijspijkeren op topsnelheid?

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids