Nieuwe toelichtingen op LCA-normen

03-07-2012 Door ISO zijn nieuwe versies gepubliceerd van de Technical Reports met voorbeelden van de toepassing van Life Cycle Assessment (LCA) volgens de internationale normen ISO 14040 en ISO 14044.

Door ISO zijn nieuwe versies gepubliceerd van de Technical Reports met voorbeelden van de toepassing van Life Cycle Assessment (LCA) volgens de internationale normen ISO 14040 'Milieumanagement - Levenscyclusanalyse - Principes en raamwerk' en ISO 14044 'Milieumanagement - Levenscyclusanalyse - Eisen en richtlijnen'.

Hiermee zijn de basisnormen- en richtlijnen voor het uitvoeren van LCA’s weer up-to-date. En dat is belangrijk want met de toegenomen aandacht voor product- en ketengerelateerde milieuaspecten levert het goed en vergelijkbaar uitvoeren van LCA de basisinformatie.

LCA’s worden ook toegepast bij berekeningen van de carbonfootprint (concept ISO 14067), de water footprint (concept ISO 14046) en eco-efficiency, waarvoor binnenkort de norm ISO 14045 wordt gepubliceerd.

Eerder door u bekeken

Bijspijkeren op topsnelheid?

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids