Nog onvoldoende draagvlak voor eerste concept ISO 45001

07-11-2014 ISO/CD 45001 ‘Occupational health and safety management systems’ heeft nog te weinig draagvlak om door te gaan naar een volgende fase.

Op internationaal niveau wordt gewerkt aan de norm ISO 45001 ‘Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use’. OHSAS 18001 dient hiervoor als basis. In augustus 2014 is een eerste concept van de norm gepubliceerd (ISO/CD 45001). De leden van ISO (waaronder NEN) konden stemmen op het document en commentaar leveren. Uit de stemuitslag blijkt dat er op dit moment nog te weinig draagvlak is om door te gaan naar een volgende fase met het document.

ISO/CD

De ontwikkeling van een norm doorloopt diverse stadia. In augustus 2014 is de Committee Draft (CD) gepubliceerd. Dit is een fase waarbij de leden van ISO (waaronder NEN) kunnen aangeven of ze akkoord zijn dat het document verder gaat naar een volgende fase (DIS-fase, Draft International Standard). Daarnaast kunnen de leden commentaar indienen op de CD.

Uitslag stemming

In Nederland heeft NEN namens de Nederlandse normcommissie ‘ISO 45001 OHS-managementsysteem’ positief gestemd op ISO/CD 45001 en ook diverse commentaren ingediend. In totaal hebben 29 ISO-leden positief gestemd, 17 negatief en 1 ISO-lid heeft zich onthouden van stem. Aangezien er een twee/derde meerderheid moet zijn, betekent dit dat ISO/CD 45001 niet is goedgekeurd om naar de DIS-fase te gaan. Verder is er commentaar ingediend op ISO/CD 45001. Uit de hoeveelheid commentaar blijkt de actieve internationale betrokkenheid bij de ontwikkeling van de norm.

Planning

In principe werd de ISO/DIS 45001 rond de zomer van 2015 verwacht en de definitieve norm in het najaar van 2016. Gezien de negatieve stemuitslag op ISO/CD 45001, moet het document worden aangepast en moet een tweede CD worden gepubliceerd (ISO/CD.2 45001). Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer men verwacht dat ISO/CD.2 45001 wordt gepubliceerd. Ook is het nog onduidelijk wat de uitslag van de stemming op ISO/CD 45001 voor effect heeft op de definitieve publicatiedatum van ISO 45001 .

Inspraak mogelijk via normcommissie

Inspraak op de CD kan door deelname aan de normcommissie ‘ISO 45001 OHS-managementsysteem’. Deze commissie bepaalt het Nederlandse standpunt en stelt het commentaar vast. Nederland is rechtstreeks vertegenwoordigd in de internationale werkgroep die ISO 45001 ontwikkelt. Belanghebbende partijen kunnen deelnemen aan de normcommissie. Voor deelname wordt een financiële bijdrage gevraagd.

Meer informatie

Voor lidmaatschap van de normcommissie kan contact worden opgenomen met NEN Industrie en Veiligheid, telefoon (015) 2 690 180 of arbeid@nen.nl. Voor meer informatie over het opzetten en invoeren van een arbomanagementsysteem kan de training ‘OHSAS 18001: Opzetten en invoeren van een arbomanagementsysteem’ worden gevolgd.
Meer informatie over De nieuwe ISO-normen vindt u op www.nen.nl/denieuweiso.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid:
ir. Mirjam van der Gugten.

(015) 2 690 357

arbeid@nen.nl

Bijspijkeren op topsnelheid?

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids