Norm voor 'Business Continuïteit Management'

30-11-2012 Iedere organisatie kan geconfronteerd worden met incidenten die de operationele bedrijfsvoering in gevaar brengen. Naast de directe schade ontstaat ook vertrouwensschade en zullen klanten mogelijk een andere leverancier zoeken als de bedrijfsvoering niet snel wordt hersteld. Veel onvoorbereide organisaties overleven een dergelijk incident niet.

De Internationale norm Business Continuity, NEN-ISO 22301, die 15 mei is gepubliceerd, geeft bedrijven een handvat om zo snel mogelijk van dergelijke incidenten te herstellen.
Een organisatie die aan Business Continuïteit Management (BCM) werkt, beschikt over een continuïteitsplan met praktische aanwijzingen wat er rondom het incident gedaan moet worden.

Ook is er door regelmatige analyses en oefeningen kennis in de organisatie over essentiële processen en mitigerende maatregelen. Het geheel wordt in een ISO plan-do-check-act management systeem geborgd (bekend van ISO 9001).

Tot slot is BCM een kwaliteitssysteem waarmee men zich kan onderscheiden van de concurrentie. Overigens gaat het er niet alleen om de continuïteit van de eigen organisatie te borgen, maar ook om de continuïteit in de hele keten.

Voor meer informatie over deze norm kunt u terecht bij Jeannette Hofman, telefoon (015) 2 690 107, e-mail naar security@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Bijspijkeren op topsnelheid?

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids