Normen voor crisismanagement, bedrijfscontinuïteit en risicomanagement

02-04-2020 De gevolgen van het coronavirus zijn voor veel bedrijven en organisaties groot. Zij worden geconfronteerd met het plotseling moeten stilleggen van hun bedrijfsactiviteiten, het wegvallen van toeleveranciers, het uitvallen van personeel en een sterk afnemende vraag naar hun producten en diensten. Dat vraagt om crisismanagement, maatregelen om bedrijfsactiviteiten waar mogelijk te continueren en het zo goed mogelijk inschatten van de risico’s om juiste beslissingen te nemen.

De afgelopen jaren zijn, op basis van kennis en ervaringen van talloze organisaties over de gehele wereld, internationale en Europese normen en richtlijnen ontwikkeld die handvatten bieden om deze uitzonderlijke situatie zo goed mogelijk door te komen. NEN heeft, in samenwerking met de internationale en Europese normalisatie-organisaties, besloten om onderstaande normen en richtlijnen tijdelijk kosteloos beschikbaar te maken in NEN Connect.

  • NVN-CEN/TS 170912018 (nl) Crisismanagement - Handreiking voor het ontwikkelen van strategisch vermogen.
  • NEN-ISO 31000 + C11:2019 (nl) Risicomanagement - Richtlijnen
  • NEN-EN-ISO 22301:2019 (nl) Veiligheid en veerkracht - Managementsystemen voor bedrijfscontinuïteit (business continuity management systems) - Eisen
  • NEN-ISO 31000:2018 (en) Risk management - Guidelines
  • NEN-EN-ISO 22301:2019 (en) Security and resilience — Business continuity management systems - Requirements
  • ISO 22395:2018 (en) Security and resilience - Community resilience - Guidelines for supporting vulnerable persons in an emergency
  • NEN-ISO 22320:2018 (en) Security and resilience - Emergency management - Guidelines for incident management
  • ISO 22316:2017 (en) Security and resilience - Organizational resilience - Principles and attributes

Meer informatie en meedoen aan normontwikkeling

Na registratie in NEN Connect kunt u de normen tijdelijk voor eigen gebruik inzien. Voor meer informatie over de normen voor BCM en/of aanmelden als u een bijdrage wilt leveren aan de ontwikkeling van normen: Business Continuity Management (BCM) en Crisis Management (CM).

16 april: Gratis webinar 'Bedrijfscontinuïteitsmanagement in tijden van Corona’

NEN organiseert op 16 april om 11:00 uur een webinar over Bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM) en Crisismanagement (CM). Door het coronavirus worden organisaties van allerlei pluimage en grootte over de gehele wereld getroffen. Dat vraagt om crisismanagement, maatregelen om bedrijfsactiviteiten zo veel als mogelijk te continueren. En het zo goed mogelijk inschatten van de risico’s om juiste beslissingen te nemen en te zoeken naar kansen en nieuwe mogelijkheden om klanten te bedienen.
Aanmelden voor het webinar 'Bedrijfscontinuïteitsmanagement in tijden van Corona' op 16 april.

Meer nieuws

Een overzicht van al het nieuws en achtergrondinformatie gerelateerd aan het coronavirus vindt u op de pagina 'Maatregelen en oplossingen ten tijde van COVID-19'Eerder door u bekeken

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids