Normontwerp ISO 45001 Arbomanagementsysteem beschikbaar

15-02-2016 De Draft International Standard van ISO 45001 ‘Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use’ (ISO/DIS 45001) is beschikbaar. ISO/DIS 45001 is een normontwerp en de inhoud kan dus nog wijzigen. De norm vervangt op termijn OHSAS 18001.

Van OHSAS naar ISO

In 2013 is besloten om OHSAS 18001 te reviseren en als ISO-norm te publiceren. Op internationaal niveau is een Project Committee ingericht (ISO/PC 283) zich die bezig houdt met de revisie. Leest u het arikel/interview met Stephanie Jansen over Van OHSAS naar ISO 45001.


Draft International Standard (DIS)

De nieuwe ISO-norm sluit aan bij de High Level Structure (HLS) voor managementsysteemnormen. De HLS maakt het onder andere mogelijk om systemen gemakkelijker te integreren en audits op het gebied van diverse managementsysteemnormen (zoals ISO 9001 en ISO 14001) te combineren.
ISO/DIS 45001 volgt de structuur van de HLS.

Voor geïnteresseerden is het mogelijk om het normontwerp te bekijken en commentaar in te dienen via www.normontwerpen.nen.nl. Dit commentaar wordt door de normcommissie besproken voordat het als Nederlands standpunt wordt ingediend bij de internationale commissie.

Workshop
Voor meer informatie over het opzetten en invoeren van een arbomanagementsysteem kan de Workshop ‘Van OHSAS 18001 naar ISO 45001' worden gevolgd.

Inspraak mogelijk via normcommissie

Inspraak op het normontwerp kan door deelname aan de normcommissie ‘ISO 45001 OHS-managementsysteem’. Deze commissie bepaalt het Nederlandse standpunt en stelt het commentaar vast. Nederland is rechtstreeks vertegenwoordigd in de internationale werkgroep die ISO 45001 ontwikkelt. Belanghebbende partijen kunnen deelnemen aan de normcommissie. Voor deelname wordt een financiële bijdrage gevraagd.

Meer informatie

Voor lidmaatschap van de normcommissie OHSmanagementsysteem kan contact worden opgenomen met NEN Industrie & Veiligheid, 015 2 690 180 of iv@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp, neemt u contact op met: Stephanie Jansen, NEN-Industrie & Veiligheid

iv@nen.nl

Bijspijkeren op topsnelheid?

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids