Normontwerp ISO 45001 ‘Arbomanagementsystemen’ beschikbaar

29-05-2017 Het tweede normontwerp van ISO 45001 ‘Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use’ (ISO/DIS 45001.2) is beschikbaar. ISO/DIS 45001.2 is een normontwerp wat betekent dat de inhoud nog kan wijzigen. De norm vervangt op termijn OHSAS 18001.

In 2013 is besloten om OHSAS 18001 te herzien en als ISO-norm te publiceren. Op internationaal niveau is een Project Committee ingericht (ISO/PC 283) die zich bezig houdt met de revisie. Recent is er een artikel door ISO gepubliceerd over de ontwikkeling van ISO 45001 en hoe de norm helpt om een arbomanagementsysteem te implementeren.

De nieuwe ISO-norm sluit aan bij de High Level Structure (HLS) voor managementsysteemnormen. De HLS maakt het onder andere mogelijk om systemen makkelijker te integreren en audits op het gebied van diverse managementsysteemnormen (zoals ISO 9001 en ISO 14001) te combineren. ISO/DIS 45001 volgt de structuur van de HLS.

Draft International Standard (DIS)

De ontwikkeling van een norm doorloopt diverse stadia. Het stadium van ‘Draft International Standard’ is een fase waarbij de leden van ISO (waaronder NEN) commentaar kunnen leveren. In Nederland dient NEN namens de Nederlandse normcommissie ‘ISO 45001 OHS-managementsysteem’ het commentaar in. Dit commentaar kan tot medio juli 2017 worden ingediend. Deze commentaren worden meegenomen bij het opstellen van de definitieve versie. De definitieve norm wordt de eerste helft van 2018 verwacht.

Voor geïnteresseerden is het mogelijk om het normontwerp te bekijken en commentaar in te dienen via www.normontwerpen.nen.nl. Dit commentaar wordt door de normcommissie besproken voordat het als Nederlands standpunt wordt ingediend bij de internationale commissie.

Informatiebijeenkomst

In het najaar van 2017, organiseert NEN een bijeenkomst waar ISO 45001 'Arbomanagementsystemen' centraal staat. Sprekers gaan in op de functie van zelfregulering bij de verbetering van veiligheidsprestaties binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Vanuit verschillende invalshoeken besteden we aandacht aan de ontwikkelingen op dit gebied. Er wordt onder andere een koppeling gemaakt met de Veiligheidsladder. U kunt uw interesse voor deze bijeenkomst kenbaar maken door een email te sturen naar iv@nen.nl.

Inspraak mogelijk voor normcommissie

Inspraak op het normontwerp kan door deelname aan de normcommissie ‘ISO 45001 OHS-managementsysteem’. Deze commissie bepaalt het Nederlandse standpunt en stelt het commentaar vast. Nederland is rechtstreeks vertegenwoordigd in de internationale werkgroep die ISO 45001 ontwikkelt. Belanghebbende partijen kunnen deelnemen aan de normcommissie.

Meer informatie

Voor een interview met de voorzitter van ISO/PC 283 over ' Why the world needs ISO 45001 for workplace safety', zie dit nieuwsbericht.

Voor deelname aan de normcommissie kan contact worden opgenomen met Stephanie Jansen, consultant Industrie & Veiligheid, 015 - 2 690 180 of iv@nen.nl. Voor meer informatie over het opzetten en invoeren van een arbomanagementsysteem kan de training ‘Van OHSAS 18001 naar ISO 45001' worden gevolgd.

Eerder door u bekeken

Bijspijkeren op topsnelheid?

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids