Ontwerpversie ISO 19011 beschikbaar

29-08-2017 ISO 19011 is hét wereldwijde referentiedocument voor intern auditen. De herziening van ISO 19011, de richtlijn voor interne audits, is in het najaar van 2016 van start gegaan. In Nederland is er een zeer actieve commissie die het Nederlandse standpunt inbrengt bij de herziening van ISO 19011. Op dit moment is de ontwerpversie ISO/DIS 19011 ook voor anderen in te zien.

ISO 19011 ‘Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van managementsystemen’ geeft richtlijnen voor het opzetten van een intern auditprogramma, het uitvoeren en rapporteren van audits en competentie-eisen voor auditoren. Belangrijke reden voor herziening is de nieuwe structuur en kerninhoud (HLS -High Level Structure) van alle managementsysteemnormen waarop de audits worden uitgevoerd. Deze HLS is al doorgevoerd in ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 en ISO 55001 en wordt de basis in alle ISO-normen voor managementsystemen. Dit biedt kansen om de richtlijnen voor auditing in ISO 19011 ook te verdiepen.

Risk-based auditing

Vanuit Nederland wordt met name stevig ingezet op het zogenaamde risk-based auditing. De verschuiving van compliance-based werken naar risk-based, met focus op kansen en risico's heeft ook implicaties voor de manier waarop de interne audit wordt uitgevoerd. Bij het opzetten maar ook uitvoeren van het audit programma moet meer rekening worden gehouden met kansen en risico's voor de organisatie. Deze nieuwe manier van werken vereist ook andere competenties van een auditor. In de nieuwe managementsysteem normen is meer nadruk komen te liggen op 'outside-in' dus dat de context meer wordt meegenomen in het ontwerpen en vaststellen van het managementsysteem. Ook dit heeft implicaties voor de interne audit van het managementsysteem.

Horizontale normcommissie

De managementsystemen waarop ISO 19011 van toepassing is, zijn te vinden in de sectoren kwaliteit, (voedsel)veiligheid en beveiliging, gezondheidszorg, milieu en energie, industrie, assetmanagement, energiemanagement, dienstverlening en informatiebeveiliging. NEN heeft de herziening aangegrepen om een horizontale commissie op te richten, die al deze sectoren bestrijkt. Inmiddels zijn er tien leden vanuit verschillende belangengroepen actief in de commissie.

Werkversie beschikbaar

Momenteel is de zogenaamde Draft International Standard (DIS) 19011 beschikbaar. Op deze werkversie zullen belanghebbenden wereldwijd nog commentaar leveren. In Nederland zal de normcommissie commentaar en stem voorbereiden op dit document. Ook kunnen andere belanghebbenden deze voorlopige versie inzien.

Meepraten over ISO 19011?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Thamar Zijlstra, consultant Managementsystemen, e-mail Milieu&Maatschappij@nen.nl.
Lees meer over de normcommissie Auditing van managementsystemen: ISO 19011.

Eerder door u bekeken

Meer informatie over ISO 19011

Voor inhoudelijke informatie over de nieuwe ISO 19011 of over het normalisatieproces: Thamar Zijlstra, consultant Managementsystemen.

(015) 2 690 154

thamar.zijlstra@nen.nl

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids