Open platform (kwaliteits)managementsystemen

30-10-2018 Op 26 november organiseert NEN een platformbijeenkomst over de toekomstige basis van ISO 9001 en andere managementsysteemnormen. Internationaal zijn er in de afgelopen jaren diverse initiatieven ontplooid en groepen opgezet om de afstemming tussen normen voor managementsystemen te bevorderen. Resultaat daarvan zijn het plug-in model en de zogenoemde HLS (High Level Structuur).

ISO 9001 en ISO 14001 zijn in 2015 gepubliceerd op basis van deze gemeenschappelijke structuur en kerneisen. Alle normen voor managementsystemen (veiligheid, asset en facility management, energiemanagement) krijgen nu eenzelfde basis. Met de introductie van de HLS hebben (kwaliteits)managementsystemen ook een bredere focus gekregen. Zeker daar waar management van risico's en kansen en van de eisen en verwachtingen van belanghebbenden essentieel zijn om de strategische doelen van de organisatie te realiseren. In lijn met de bedoeling van de HLS, wordt kwaliteitsmanagement steeds meer de basis van de bedrijfsvoering van een organisatie.

Download en lees NEN Whitepaper 'Herziening van de basis van ISO-managementsysteemnormen'.

Taak- en werkgroepen ISO 14001 en ISO 9001

Deze internationale ontwikkelingen vragen om een eenduidige inbreng en invloed vanuit Nederland. Binnen ISO worden nu stappen gezet richting mogelijke aanpassing van de basis van managementsysteemnormen (de HLS). Zo heeft de ISO-commissie voor milieumanagement taakgroepen ingericht die een herziening van ISO 14001 gaan voorbereiden. Ook heeft NEN al een werkgroep opgericht die de strategie en commentaren voor de herziening van ISO 9001 nu al voorbereid.

Verbanden tussen sturingsinstrumenten hoger management en de HLS

Vanuit NEN proberen we verbanden tussen de sturingsinstrumenten van het hoger management en de HLS te leggen. Bovenstaande overwegingen indiceren de behoefte en de mogelijkheden om een brede groep op te zetten. Breed in de zin van aandachtsgebied, normadviesrol en samenstelling. Zo ontstaat een platform dat zorgt voor de Nederlandse inbreng in de HLS herziening gebaseerd op ervaringen van Nederlandse gebruikers van managementsysteemnormen en wensen ten aanzien van het nog beter inbedden van deze normen in de strategische en operationele bedrijfsprocessen.

Meer informatie en aanmelden

Op de Open platformbijeenkomst (kwaliteits)managementsystemen van 26 november willen we de Nederlandse marktpartijen informeren over de aankomende veranderingen en de kansen die deze bieden. Verder gaan we een open discussie aan over de opzet van de verdere discussie met en door de markt in Nederland. De bijeenkomst is gratis toegankelijk en duurt van 13.00 u. - 17.00 u. U bent van harte uitgenodigd.

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Ortwin Costenoble of Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij, e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dick Hortensius, consultant normontwikkeling.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ortwin Costenoble, consultant normontwikkeling.

mm@nen.nl

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids