Oprichting College van Deskundigen voor ontwikkeling centraal certificatieschema ‘Assetmanagement’

29-04-2014 Er is veel animo voor deelname aan de ontwikkeling van een centraal certificatieschema voor NEN-ISO 55001 ‘Assetmanagement’. Dit blijkt uit de forse belangstelling voor de oprichtingsbijeenkomst over een nieuw te vormen NEN College van Deskundigen ‘Assetmanagement’. Belanghebbende partijen die betrokken willen zijn bij en invloed willen uitoefenen op de ontwikkeling van het centraal certificatieschema kunnen zich melden bij NEN.

Gezien de diverse belangen van de deelnemers die bij de oprichtingsbijeenkomst op 17 april jl. waren, is ervoor gekozen om de ontwikkeling van een centraal certificatieschema voor NEN-ISO 55001 ‘Assetmanagement’ op te splitsen in twee structuren: een College van Deskundigen (CvD) en een platform.

Het CvD zal in een select gezelschap (maximaal 20 deelnemers) het centrale certificatieschema ontwikkelen, valideren en beheren. Het platform wordt geïnformeerd over de voortgang van het schema en levert commentaar op de conceptversie.

Deelname

Het CvD is bedoeld voor stakeholders die een rol vervullen als asset owner, asset manager dan wel service provider ofwel de 'gecertificeerde' stakeholders. Ook certificerende instellingen en toezichthouders kunnen zich hiervoor aanmelden. Het platform is gericht op alle stakeholdercategorieën binnen het CvD en adviserende partijen die op de hoogte willen blijven van de ontwikkeling van het centraal certificatieschema en hier tijdig hun dienstverlening op wensen af te stemmen.

Van deelnemers wordt een financiële bijdrage verwacht en relevante marktkennis. Daartegenover staat een directe betrokkenheid bij en het uitoefenen van invloed op de ontwikkeling van het centraal certificatieschema.

Meer informatie en aanmelding

Lees meer over de ontwikkeling van een centraal certificatieschema voor NEN-ISO 55001. Onder het tabje downloads zijn het programma, de gehouden presentaties en de deelnemerslijst van de bijeenkomst op 17 april opgenomen alsmede de begroting. Ook is daar een aanmeldingsformulier voor deelname aan het CvD respectievelijk het platform te downloaden.

Voor vragen over het CvD en het Platform kunt u contact opnemen met Noura El Guennouni, telefoon (015) 2 690 372 of per e-mail via businessdevelopment@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Bijspijkeren op topsnelheid?

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids