Oprichting normcommissie Conformiteitsbeoordeling

09-01-2019 Certificaten, zelfverklaringen, keurmerken, het zijn belangrijke manieren om conformiteit aan te tonen. Voor vertrouwen in internationale handel zijn ze van cruciaal belang. Het systeem van conformiteit is gestoeld op internationale ISO-normen. Om invloed uit te oefenen op deze normen is een Nederlandse normcommissie opgericht. Wilt u als belanghebbende ook meepraten, meld u dan aan.

De normen voor conformiteitsbeoordeling worden ontwikkeld binnen ISO/CASCO. Deze commissie beschrijft onder meer de eisen die aan accreditatie instellingen, certificerende instellingen en toezichthouders worden gesteld. Maar ook ontwikkelt het documenten voor het auditen van managementsystemen, productcertificatie en zelfverklaringen. Daarnaast heeft ISO/CASCO een adviserende en beleidsmatige functie en denkt het mee met sectoren die mogelijk behoefte hebben aan conformiteitsbeoordeling.

Nederlandse invloed

Er bestond al jaren een Nederlandse subcommissie die het werk van ISO/CASCO schaduwt. Het werkprogramma van ISO/CASCO is in de loop der jaren toegenomen. Dus is ook het belang om hier gepaste aandacht aan te besteden toegenomen. Met de verzelfstandiging van de normcommissie is, er een platform in Nederland waar er gesproken kan worden over normontwikkeling rondom conformiteitsbeoordeling. Ook wil deze commissie bredere discussies op het gebied van conformiteitsbeoordeling voeren en de kennis erover bij een bredere groep mensen onder de aandacht brengen. De commissie staat open voor nieuwe leden.

Aanmelden en meer informatie

Voor aanmelding voor de Nederlandse normcommissie of voor meer informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Thamar Zijlstra, consultant normontwikkeling, telefoon 015 2 690 154 of e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids