Oproep voor deelname aan internationale ISO 45001 vergadering

18-01-2017 Begin februari is er een vergadering van de internationale projectcommissie om de laatste grote en essentiële commentaren op ISO 45001 te bespreken. Dit is de laatste mogelijkheid om de norm inhoudelijk te wijzigen voordat het opnieuw als normontwerp wordt gepubliceerd. ISO 45001 is de nieuwe internationale norm voor ‘Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use’.

Van OHSAS naar ISO
In 2013 is besloten om OHSAS 18001 te reviseren en als ISO-norm te publiceren. Op internationaal niveau is een Project Committee ingericht (ISO/PC 283 ‘Occupational health and safety management systems’) zich die bezig houdt met de revisie. Deze groep komt begin februari opnieuw bij elkaar. Bij de eerste stemronde voor ISO 45001, 2e kwartaal 2016, is er veel commentaar ingediend. Tijdens de komende vergadering worden de laatste commentaren verwerkt. Deze nieuwe versie van ISO 45001 wordt opnieuw ter stemming gepubliceerd. Het is dan weer mogelijk om inhoudelijk en tekstueel commentaar in te dienen.

De nieuwe ISO-norm sluit aan bij de High Level Structure (HLS) voor managementsysteemnormen. De HLS maakt het onder andere mogelijk om systemen gemakkelijker te integreren en audits op het gebied van diverse managementsysteemnormen (zoals ISO 9001 en ISO 14001) te combineren. ISO 45001 volgt de structuur van de HLS.

Inspraak mogelijk via normcommissie
Inspraak op ISO 45001 kan door deelname aan de normcommissie ‘ISO 45001 OHS-managementsysteem’. Deze commissie bepaalt het Nederlandse standpunt en stelt het commentaar vast. Nederland is rechtstreeks vertegenwoordigd in de internationale werkgroep die ISO 45001 ontwikkelt. Belanghebbende partijen kunnen deelnemen aan de normcommissie en daarmee aan de internationale vergaderingen. Voor deelname wordt een financiële bijdrage gevraagd.

Informatiebijeenkomst
In de loop van 2017 organiseert NEN een informatiebijeenkomst om marktpartijen te informeren over de nieuwe versie van ISO 45001. Daarnaast zal er ook aandacht worden besteed aan veiligheidscultuur en –gedrag, zowel op nationaal als op internationaal niveau.

Meer informatie

Voor lidmaatschap van de normcommissie kan contact worden opgenomen met Stephanie Jansen, 015 - 2 690 180 of iv@nen.nl. Voor meer informatie over het opzetten en invoeren van een arbomanagementsysteem kan de training ‘Van OHSAS 18001 naar ISO 45001' worden gevolgd.

Meer informatie over De nieuwe ISO-normen vindt u op www.nen.nl/denieuweiso.

Voor lidmaatschap van de normcommissie OHSmanagementsysteem kan contact worden opgenomen met NEN Industrie & Veiligheid, 015 2 690 180 of iv@nen.nl.
Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp, neemt u contact op met: Stephanie Jansen, NEN-Industrie & Veiligheid

iv@nen.nl

Bijspijkeren op topsnelheid?

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids