Organisaties en professionals staan voor een moeilijke opgave: ‘omdenken’

22-10-2018 Kansen en risico’s; dat is waar het om draait, volgens Edwin Martherus. Organisaties moeten flexibel en ook weerbaar zijn. Organisaties moeten veel meer toekomstgericht denken, risico’s en kansen in beeld hebben en daarop acteren. Volgens een vast patroon werken, niet vooruit kijken en alleen lijstjes afvinken, bij bijvoorbeeld een audit, past niet meer bij deze tijd. Dit vergt een andere manier van denken en handelen van directie, het management, de werkvloer én professionals.’

Edwin Martherus is al vele jaren betrokken bij NEN. Als commissielid, docent en spreker tijdens events. Zijn passie is mensen te inspireren en zijn visie te bestendigen in onder meer managementsysteemnormen. Vanuit zijn eigen bedrijf GoRisk coacht en begeleidt hij directies, teams en professionals bij het kansen- en risicogestuurd denken en werken binnen de bedrijfsvoering.

Normcommissie Risicomanagement

Edwin is lid van de normcommissie Risicomanagement en is, op de achtergrond, betrokken geweest bij de normcommissie voor ISO 19011. ‘ISO 31000 verscheen in 2009. Pas in 2015 werd de High Level Structure, het risicogestuurd denken en werken, in ISO 9001 doorgevoerd. Nu dit in alle managementsysteemnormen gebeurt, komt er voor mij wel een droom uit. Het heeft zo lang geduurd omdat het risicodenken, het denken in onzekerheden, niet iets vanzelfsprekends is voor normcommissieleden. Zij houden zich juist vaak bezig met regels en eisen waaraan je moet voldoen. Het is lastig om om te denken. Het gaat niet om die eisen en regels, maar om de betekenis daar achter. Waarom doen we iets ook al weer? De risico’s en ook kansen moeten we veel explicieter maken. Ik merk dat cursisten omdenken ook heel lastig vinden.’ ‘In Nederland lopen we met omdenken wel voorop. Binnen ISO-werkgroepen merk je dat iedereen ermee worstelt en in sommige culturen is dat sterker dan in andere.

Pas in 2015 werd de High Level Structure, het risicogestuurd denken en werken, in ISO 9001 doorgevoerd. Nu dit in alle managementsysteemnormen gebeurt, komt er voor mij wel een droom uit.

Edwin Martherus GoRisk, lid normcommissie Risicomanagement, docent en spreker

Zijn normen dan nog nodig?

‘Het gaat om risico’s en kansen ten aanzien van doelen en belangen van het bedrijf. Je hebt ISO-normen nodig om zeker te stellen dat doelen worden gerealiseerd en je belangen van stakeholders kan waarborgen. Managementsystemen geven houvast en zekerheid. Voorheen waren het vooral operationele systemen. Vanuit risicodenken wordt nu gevraagd om na te denken over onzekerheden. Je moet met deze onzekerheden omgaan. Dat is voor veel mensen heel lastig om die stap te maken.’

‘De eerdere normen werden ontwikkeld door met name financiële directeuren en business controllers. Hierdoor waren de managementsystemen niet aligned met de business. Ook ontbrak een verbinding tussen al die ISO-normen. Het waren vaak diplomaatjes aan de muur.’

Heel de organisatie moet leren omdenken

‘In alle managementsysteemnormen ligt de focus nu op kansen- en risicomanagement. De vraag ‘wat zijn de risico’s en wat zijn de kansen?’, moet voortdurend worden gesteld. En dit op alle niveaus. ‘Ik zie ISO-normen als best practices. Het zijn maatregelen, acties die internationaal geaccepteerd zijn en bewezen waardevol zijn om je risico’s en kansen te kunnen managen. Het vraagt wel om een andere manier van denken. Managementsystemen waren redelijk operationeel en worden nu veel strategischer. Professionals zoals kwaliteitsmanagers moeten met de nieuwe aanpak op directieniveau kunnen meepraten en met hun vuist op tafel durven te slaan.’

Lees het uitgebreide interview met Edwin Martherus verder in NEN Magazine 3/2018 met o.m. over het verloop van de transitie in Nederland en de rol voor certificerende instellingen.

Meer informatie over ISO 31000

Voor inhoudelijke informatie over ISO 31000 of over het normalisatieproces: Dick Hortensius, senior consultant Managementsystemen, e-mail dick.hortensius@nen.nl.

Norm

NEN-ISO 31000:2018 en

Risicomanagement - Richtlijnen

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Meer informatie over ISO 31000

Voor inhoudelijke informatie over de nieuwe ISO 31000 of over het normalisatieproces: Dick Hortensius, senior consultant Managementsystemen.

(015) 2 690 115

dick.hortensius@nen.nl

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids