Overgangstermijn naar ISO 45001-certificaat

23-01-2020 In maart 2018 is ISO 45001 ‘Managementsystemen voor gezond en veilig werken - Eisen met richtlijnen voor gebruik’ gepubliceerd. Organisaties met een OHSAS 18001-certificaat hebben nu nog een ruim jaar de tijd (tot 12 maart 2021) om over te stappen op ISO 45001:2018.

IAF en ISO hebben de overgangstermijn van OHSAS 18001:2007 vastgesteld en afgesproken een overgangsperiode van 3 jaar aan te houden volgend op de publicatie van ISO 45001. De officiële publicatiedatum van ISO 45001 is 12 maart 2018, de overgangsperiode voor geaccrediteerde certificaten eindigt derhalve op 15 maart 2021.

Wat betekent dat voor uw OHSAS 18001-certificaat?

Certificaten die onder accreditatie zijn uitgegeven op basis van OHSAS 18001:2017 zijn niet meer geldig na 12 maart 2021. De verloopdatum van de certificaten die in de overgangsperiode zijn uitgegeven, is uiterlijk 12 maart 2021.

Voor certificerende instellingen en accrediterende instellingen zijn gedetailleerde richtlijnen opgesteld. Meer informatie vindt u op de website van IAF.

High Level Structure

ISO 45001 sluit aan bij de High Level Structure (HLS) voor managementsysteemnormen. De HLS maakt het onder andere mogelijk om systemen makkelijker te integreren en audits op het gebied van diverse managementsysteemnormen (zoals ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement en ISO 14001 voor milieumanagement) te combineren.

ISO 45001-trainingen bieden inspiratie

NEN biedt verschillende ISO 45001-trainingen die u helpen om de managementsysteemnorm voor gezond en veilig werken beter te begrijpen en/of de overstap te maken. Door toepassing van de ISO 45001 kan uw organisatie beter haar G&VW-risico’s beheersen en prestaties verbeteren om zo te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving voor de medewerkers.

Trainingen

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Stephanie Jansen, consultant Industrie & Veiligheid, telefoon (015) 2 690 180 of e-mail iv@nen.nl.

Norm

NEN-ISO 45001:2018 nl

Managementsystemen voor gezond en veilig werken - Eisen met richtlijnen voor gebruik

NEN-ISO 45001 specificeert eisen voor een managementsysteem voor gezond en veilig werken (G&VW) en geeft richtlijnen voor het gebruik ervan om organisaties in staat te stellen in veilige en gezonde werkplekken te voorzien door werkgerelateerd(e) ...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN-ISO 45001:2018 en

Managementsystemen voor gezond en veilig werken - Eisen met richtlijnen voor gebruik

NEN-ISO 45001 specificeert eisen voor een managementsysteem voor gezond en veilig werken (G&VW) en geeft richtlijnen voor het gebruik ervan om organisaties in staat te stellen in veilige en gezonde werkplekken te voorzien door werkgerelateerd(e) ...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over ISO 45001 en normontwikkeling kunt u contact opnemen met Stephanie Jansen, consultant Industrie & Veiligheid.

iv@nen.nl

015 2 690 180

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids